Category Małżeństwo

Wzajemne podniety i zahamowania w małżeństwie

Jak już powyżej wspomniałem, może to czasem powodować duże przykrości. Człowiek rozsądny i przewidujący może jednak z tego wyciągnąć korzyść dla siebie lub dla ukochanego partnera, a to przez oddziaływanie w kierunku dodatnim lub ujemnym na swój popęd do zbliżenia, bądź też przez przyspieszanie lub opóźnianie przebiegu reakcji seksualnych.

więcej

Zagadnienie potomstwa

Największym niebezpieczeństwem małżeństwa jest nuaa i związane z nią stawanie się dla siebie obcymi. Jakie interesy mogą łączyć małżonków silniej niż miłość i troska o wspólne spłodzenie dzieci? W normalnym małżeństwie dzieci stanowią najsilniejszą wiąż, Małżeństwa, które nie uznają tej prastarej prawdy, często bądą tego żałować.

więcej

Zakażnie rzeżączkowe

Omówimy to najprzód z punktu widzenia mężczyzny. Twierdzi się, że w wydalinie miesiączkowej znajdują się ciafa, które mają powodować zapalenie błony śluzowej cewki moczowej mężczyzny. Nie wierzę w to. Być może, iż produkty wydzielane i wydalane podczas miesiączki są toksyczne, jednakże nie ma żadnego dowodu na to, że wywołują one stany zapalne. Wyjaśnienia tego rodzaju zjawisk należałoby – według mojego zdania – szukać w dziedzinie bakteriologii. Także i ja znam przypadki – nawet nie tak rzadkie – w których po spółkowaniu w czasie miesiączki dochodziło do nie- gonokokowego zapalenia błony śluzowej cewki moczowej mężczyzny. Jednakże prawie bez wyjątku, dzięki posiewom bakteriologicznym, udawało mi się stwierdzić zarazki wywołujące te stany zapalne. Większość tych zapaleń uległa łatwemu i szybkiemu wyleczeniu po zastosowaniu prostego leczenia.

więcej

Zapach negatywnie żeński

Typowy przykład męskiego zapachu istniejący w przyrodzie przedstawia piżmo, wytwarzane przez specjalne gruczoły mieszczące się w' pobliżu narządów płciowych u dojrzałego samca piżmowca. Wytwarzanie piżma jest największe na wiosnę, tj, w okresie rui.

więcej

Zapobieganie ciąży – dalszy opis

Ale wróćmy do problemu par małżeńskich. W jaki sposób mogą one szukać skutecznej i odpowiedniej metody planowania rodziny? Ostateczna decyzja zależy tylko od nich samych. Myszą dokonać trainego wyboru spośród wielu różnorodnych możliwości. Prawie każda metoda bywa w jakichś warunkach odrzucana przez różnych specjalistów, jako nie nadająca się w pewnych szczególnych przypadkach. Według dzisiejszych niezbyt surowych poglądów żaden sposób zapobiegania ciąży nie zasługuje na całkowite odrzucenie lub też jest ogólnie szkodliwy: jeśli więc odradza się jakąś mnie! skuteczną meLodę z powodu słabszych jej wyników, nie oznacza to, że powinna ona być na zawsze zaniechana,

więcej

Zmysłowość w małżeństwie

Ten prawdziwy sens – jak uprzednio stale podkreślałem – leży w’ miłości, lub lepiej i ściślej mówiąc, w zjednoczeniu psychicznych i cielesnych komponentów miłości seksualnej. Kto w udoskonalaniu techniki stosunków płciowych widzi własny tylko cel, ten grubo się m y 1 i: na pewno przeżyje on takie same rozczarowania, jak i bez tych udoskonaleń, gdyż spółkowanie nie jest celem samym w sobie, lecz jest nieodzownym środkiem wiodącym do celu.

więcej

Zolądż członka

Ponieważ przy omawianiu worka napletkowego łechtaczki wspomniałem obszernie o wydzielinach gruczołów łojowych i konieczności dokładnego usuwania łoju, nie potrzebujemy tego powiatzuc. Wprawazie wyuz.ieiann: i yroiuauzeme ioju w rowku zażolędnym (poza brzegiem zołędzi) członka zwykle nie jest iak silne, jak u niektórych kobiet, oraz wytwarzanie zapachów jest słabsze niż u kobiet lub u samców różnych zwierząt w okresie rui – jednakże wymogi stawiane pod Lym względem kobietom mają tą samą wartość w odniesieniu do mężczyzn. Dlatego muszę podkreślić, chociażby ze względu na zapobieganie zapaleniom, konieczność regularnego mycia worka napletkowego, zwłaszcza zaś rowka zażoięd- rtiejo,

więcej

Objawy męskiej szorstkości miłosnej

Czy ma lo znaczyć, że mężczyzna w czasie spóikowania zachowuje się łagodniej niż kobieta – i że potrafi on panować nad soną nawet w momencie najwyższej rozkoszy? Oczywiście – nie! Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że byłoby to smutne dla kobiety, która nie wierzy, że jest prawdziwie kochana, gdy nie czuje, że mężczyzna jest nią całkowicie pochłonięty i jej oddany.

więcej

Obawa przed ciążą

Kobiecie w okresie przejściowym oraz po całkowitym ustaniu miesiączki nie sprawia większych trudności zaspokajanie seksualnych potrzeb męża. Przeciwnie – potrzeby jej wychodzą wówczas naprzeciw jego potrzebom, ponieważ kobieta pięćdziesięcioletnia, przyzwyczajona do regularnych stosunków płciowych i kochająca swojego męża, ma z pewnością – mimo ustania czynności jajników nie mniejszą skłonność do spółkowetiia niż jej mąż w tych samych latach: skłonność, klóra zwiększa się jeszcze, ponieważ nie potrzebuje się ona więcej liczyć z możliwością ciąży.

więcej

Nasieniowody

Wydzielina gruczołu krokowego jest rzadkim, białawym, alkalicznym płynem, zawierającym substancję chemiczną zwaną ..sperminą”. Spermina dostarcza charakterystycznego zapachu wydzielinie gruczołu krokowego, a przez to i nasieniu. W czasie,aktu płciowego wydzielina stercza zostaje wyciskana do cewki moczowej w tym samym czasie co ciecz nasienna: w cewce moczowej obie te wydzieliny mieszają się ściśle ze sobą. Tworzą one większą część wytryskującej masy nasienia. Wydzielina stercza, jak już wspomniałem, pobudza plemniki do wykonywania ruchów.

więcej

Nasienie podczas wytrysku

Ponieważ ruchy własne plemników nie odgrywają żadni- roli przy przesuwaniu ich przez męskie narządy płciowe, na leży przyjąć, że w jądrach odbywa się to wskutek ucisku gm madzącej się wydzieliny oraz współdziałania imiennego uci sku wywieranego przez mięśnie otaczające. Ucisk ten równie w najądrzach wywiera podobne działanie. W najądrzach przesuwanie się plemników wspomagane jest przez nieustanny rucii rzęsek, którymi wysłane są ściany przewodów najądrza i które podtrzymują prąd cieczy kierując go w stronę nasię- niewodów.

więcej

Mężczyzna o niezbyt silnej potencji

Jeśli miałbym udzielić rady mężczyźnie o niezbyt siinej potencji, to powinna ona brzmieć: spowoduj przejście finału pierwszego spółkowania w preludium i grę miłosną następnego zespolenia seksualnego. Gra miłosna może się przy tym szczególnie dobrze rozwijać oraz nieco przedłużać, aby akurat w tych warunkach osiągnąć pełny rozkwit. W międzyczasie ciaio mężczyzny ma dość czasu na wypoczynek po pierwszej ejakulacji oraz do przygotowania się do następnej – a podniecenie seksualne u obojga małżonków powoli i harmonijnie wzrasta. W ten sposób mają oni okazję i możliwość przeżycia peinej rozkoszy seksualnej oraz dania upustu swym wzajemnym uczuciom (w tym przypadku kobieta również może wykazywać aktywność przy grze miłosnej). Jeśli po powtórnym spóikowaniu mężczyzna może dostatecznie wypocząć i wyspać się (dlatego spólkowanie tego rodzaju najlepiej jest odbywać na początku nocy), to nikła jest obawa, że następnego poranka będzie się czuł zmęczony. Gdyby jednak, zamiast dobrego samopoczucia, poczucia wzmożonej siły, świeżości i wydolności fizycznej i psychicznej, które są normalnym następstwem spółkowania, pojawiły się następnego dnia wspomniane objawy znużenia, to szkoda ta może być wyrównana poprzez opóźnienie o kilka dni następnego spółkowania. Z doświadczenia tego można wysunąć wskazówkę, że przy następnym stosunku powtarzanym lepiej będzie, gdy małżonka przejmie bardziej aktywną rolę w spełnieniu aktu.

więcej

Menstruacja

Normalny czas trwania krwawienia miesiączkowego wynosi 3-5 dni. Istnieją jednak na przestrzeni czasu znaczne wahania fizjologiczne, nie tylko u różnych, ale i u lej samej kobiety. Niekiedy czas trwania i ilość wydalin zalezą częściowo od zachowania się miesiączkującej kobiety. Wie’e kobiet, także lekarek, stwierdza, że krwawienie jest mniej obfite przy wysiłkach związanych z pracą zawodową, a nawet po upra- wianiu sportu – mz przy stanie spoczynku. Ogoime można powiedzieć, że miesiączkę trwającą 1-2 dni ocenia się jako zbyt krótką, a trwającą 7-3 dni lub dłużej – jako zbyt długą i obfitą. W każdym razie należy podkreślić, że kobieta stwierdzająca u siebie zmiany w zwykłym czasie trwania i nasilenia miesiączki powinna szukać porady lekarskiej.

więcej

Kobieta jest hardziej wydolna od mężczyzny

Nie warto podkreślać, że mężczyźnie (a czasem i kobiecie, wskutek braku osiągania ostatecznego odprężenia) szkodzi, gdy w powyższy sposób wymaga się od niego więcej niż może on dać. Jednakże sporadyczne pojawienie się tego stanu po nadmiernych wysiłkach nie powinno budzić niepokoju.

więcej