Monthly Archives Wrzesień 2015

Punktem odbioru ważnych seksualnie wrażeń wzrokowych jest oko

Szczególnie rafinowana pod względem seksualnym okazuje się moda, gdy – jak to było w czasach dyrektoriatu i obecnie – nie tylko pozwala na możliwie duże obnażenie ciała, aby zakryć pewne jego fragmenty, ale używa bardzo lekkich dokładnie przylegających tkanin, które pozwalają dostrzegać kształt i ruchy ciała, co właśnie działa o wiele bardziej ero- tyzująco niż całkowite obnażenie. Kobiety wiedzą o tym od najdawniejszych czasów i z wdziękiem robią z tego użytek (tańce za zasłoną, z woalem itp.).

więcej

Pielęgnowanie zdrowego związku małżeńskiego cz. II

W odniesieniu do małżeństwa doskonałego oznacza to, że doprowadzone do najwyższego stopnia rozwoju związki seksualne małżonków nie powinny upośledzać ich wspólnoty duchowej oraz wzajemnego udziału w życiu psychicznym: udoskonalenie czy-nności seksualnych musi iść w parze ze wzmocnieniem wszelkich kontaktów między małżonkami. Z reguły tak właśnie się dzieje. W małżeństwie doskonałym partnerzy pozostają kochankami właśnie wskuLek znacznego rozwoju ich kontaktów erotycznych. A. jak wiadomo, kochający się są w pełni nastawieni wyłącznie na siebie. Z tej strony więc rzadko zagraża to zdrowiu całości. Przeciwnie, niebezpieczeństwo powstaje raczej z nadmiaru objawów zależności i przywiązania, gdyż na długą metę staje się to nużące dia odbiorcy.

więcej

Przebieg temperatury

Falisty ten przebieg został wykazany w zakresie temperatury ciała, czynności serca, ciśnienia krwi, siły mięśniowej, wydzielania moczu, przemiany materii i (jak widzieliśmy uprzednio) w samych narządach plciow’ycli. Wciąż gromadzone są dowody na to, że we wszystkich prawie procesach życiowych kobiety' zachodzą podobne zmiany intensywności.

więcej

Termin „monogamiczny”

Zgadzam się z tym, że istnieją zespoły uczuć, którym, ze względu na ich pełnię, głębię i trwałość, nie można odmówić miana miłości, lecz które w wyjątkowych przypadkach mogą Pyć skierowane nie na jeden, lecz jednocześnie na wiele obiektów. Jednakże miłość w pełni rozwinięta charakteryzuje się istotną cechą monogamii . co do tego nie może być żadnej wątpliwości. Tak długo, jak długo człowiek jest namiętnie i wszelkimi zmysłami zakochany – opanowany jest myślami o obiekcie miłości, tak że w zasadzie człowiek taki jest mo- nogamistą, i to nawet wtedy, gdy zwyczaje (religijne lub rasowe), konieczność lub przymus okazyjnie skłaniają go do podjęcia stosunku płciowego z inną osobą niż ta, którą koriha. Inaczej jest w przypadku, gdy popęd seksualny nie jest zdolny do całkowitego przekształcenia się w miłość, lub też gdy traci ten wysoki stopień rozwoju. Wtedy u ludzi, a zwłaszcza u mężczyzny, pojawiają się pierwotne, zdecydowanie poligamiczne skłonności.

więcej

Przy porodzie..

W ogólności sprawa przedstawia się tak, że u dziewic oraz u kobiet, które niewiele spólkowaly, obydwa uprzednio wymienione czynniki, razem z błoną dziewiczą lub jej resztkami, wystarczają do całkowitego zamknięcia otworu, tak że można zobaczyć jedynie bardzo maią część przedniej ściany pochwy (na rysunku oznaczoną na czarno, nr 12). U zamężnych przez dłuższy czas kobiet można dojrzeć większą część przedniej ściany pochwy, po porodzie jeszcze większą, a po wielokrotnych porodach część tylnej ściany pochwy leżąca najniżej opuszcza się, co spowodowane zostaje z jednej strony utratą elastyczności pierścienia sromowo-pochwowego {oznaczonego na lab!. I czarnym owalem wokół kropkowanego pola) i włókien mięsnych, a z drugiej strony jest następstwem skłonności ścian pochwy do opadania.

więcej

Obustronność gry podniecającej

Tak właśnie przebiega gra podniecająca, wzmocniona przez ' pocałunki oraz różnorodne dotykanie, a nierzadko poprzez obustronną wymianę podniet. Dalej przebiega ona aż do im- missio penis (wprowadzenie członka do pochwy), wraz z którym osiąga swój cel i – rozpoczyna się spółkowanie.

więcej

Pielęgnacja i utrzymywanie w czystości narządów płciowych

Chciałbym jeszcze podać kilka uwag o pielęgnacji narządów płciowych, a zwłaszcza o technice utrzymywania czystości. Uwagi te mogą wydawać sio nieważne, lecz tak nie jest. Zwłaszcza technika utrzymywania czystości często jest nie tylko nie wystarczająca, lecz także i w niewłaściwy sposób stosowana. Stale jednak mówiliśmy o tym, jak wielkie ma ona znaczenie.

więcej

Piyn wydzielany przez ściany pochwy

Mimo że pochwa nie posiada żadnych gruczołów, wydziela się w niej pewna ilość płynu, zawierającego kwas mlekowy. Zawartość tego kwasu podlega regularnym wahaniom, związanym z okresowo powtarzającymi się procesami jajeczko- wania i miesiączki, które zostaną omówione później. Mniej więcej w połowie między dwiema miesiączkartii, w okresie odpowiadającym jajeczkowaniu (wydalenie jaja przez jajnik), zawartość kwasu mlekowego w wydzielinie pochwowej jest najmniejsza. Ma to szczególno znaczenie ze względu na fakt, że plemniki męskie zachowują swoją najlepszą i najdłuższą żywotność właśnie w słabvm roztworze kwasu mlekowego, natomiast silniejszy jego roztwór powoduje szybkie ich obumarcie.

więcej

Zjawiska ogólne przy spóikowamu – ciąg dalszy

W zakresie układu krążenia spotykamy się z rozszerzeniem lub zwężeniem drobnych naczyń krwionośnych w całym ustroju. Bladość twarzy występuje naprzemiennie z jej zaczerwienieniem. Na białkówce oczu widać wyraźne czerwone żyłki. Ciśnienie krwi jest podwyższone. Serce bije szybciej i mocniej. Objawy te nasilają się wraz ze wzrostem podniecenia i napięcia, a osiągają maksimum bezpośrednio przed orgazmem. Utrzymują się na tym poziomie w czasie początku orgazmu i przemijają wraz z ustępowaniem podniecenia (krzywa ich przebiega więc prawie równoległe z normalną krzywą spólkowania). Intensywność zmian krążeniowych nasila się odpowiednia do swoistego oddechu. Gdy krzywa podniecenia zbliża się do szczytu, oddech staje się płytki, szybki i coraz bardziej przerywany.

więcej

Pochwa w czasie ciąży

W czasie ciąży zdolność resorpcyjna zwiększa się wskutek silniejszego przekrwienia i wilgotności ścian pochwy. Z lego samego powodu ściany te są wtedy nabrzmiałe, miękkie, podatne na rozerwanie oraz mogą silnie krwawić nawet przy nieznacznych uszkodzeniach. Podobne zmiany zachodzą również w zewnętrznych narządach płciowych, przy czym wr następstwie nabrzmienia tkanek wargi większe odsuwają się zwykle od siebie, tak że srom staje się mniej lub więcej widoczny.

więcej

Pochwa cz. II

W przeciwieństwie do powyższych mięśni, które są zależne od woli (a w każdym razie mogą być orl niej zależne'), a składają się z włókien prążkowanych i dlatego nazywają się mięś- W Polsce potrzebne informacje każda kobieta uzyska w poradni K lub w poradniach Towarzystwa Planowania Rodziny (przyp. red.). niami „poprzecznie prążkowanymi” — przy dalszym omawianiu narządów płciowych kobiety spotykamy jeszcze jedną tkanką mięsną, złożoną z włókien „gładkich” i oznaczoną jako „mimowolną”, ponieważ czynność jej nie podlega woli. Mięśnie te kurczą się pod wpływem najróżnorodniejszych bodźców mechanicznych i chemicznych, pośrednich i bezpośrednich – przewodzonych przez tkankę nerwową. Mogą one podlegać wpływom psychicznym, ale wywierającym nań działanie na drodze okrężnej. Natomiast nie podlegają żadnym regularnym wpływom wyższych czynności nerwowych oraz niemożliwe jest spowodowanie ich skurczu za pomocą woli. Nie oznacza to, że funkcje tych mięśni są mniej ważne. Jeśli ktoś tak właśnie chciałby to rozumieć, to myliłby się bardzo. Bowiem właśnie w zakresie wewnętrznych narządów płciowych kobiety rola ich jest najważniejsza. Ściany całego kanału rodnego, a także pochwy, wyposażone są w gładkie włókna mięśniowe, które zresztą zawierają dużą domieszkę włókien elastycznych.

więcej

Błona dziewicza

Przy niedostatecznej czynności tych gruczołów mogą powstawać trudności przy spółkowaniu, które można usunąć w sztuczny sposób. O wiele rzadziej zdarzają się przypadki, w których trudności polegają właśnie na nadmiernym wydzielaniu śluzu, czemu przeciwdziała zmniejszenie się siły i liczby bodźców podniecających podczas spólkowania. Specjaliści znają nawet dość dużo takich przypadków.

więcej

Ponowna ciąża

Ogólny stan zdrowia kobiety wypuszczonej z kliniki po porodzie również nie może usprawiedliwiać zakazu spółkowania. Pewne jest, że .kobieta taka wymaga oszczędzania, ponieważ wykonała wielkie zadanie – a jeśli karmi, wykonuje je nadal. Należy jej zapewnić jak największe możliwości odzyskania sił. Podjęcie stosunków płciowych nie będzie jednak temu prze- szkadzać. jeśii będą one odbywać się w atmosierze szczególnej delikatności i przy użyciu wymyślnych subtelnych pieszczot, a przy tym stopniowo w’zrastać będzie ich intensywność i częstotliwość. Uważani, że spólkowanie po upływie 2 tygodni połogu jest raczej korzystne dla zdrowej, nienadmier-. nie osłabionej porodem i połogiem kobiety, jeśli odbywa się z zachowaniem pełnej ostrożności (z powodu istnienia delikatnej, wrażliwej tkanki wyścielającej pochwę), bez nadmiernych pobudzeń oraz w normalnym ułożeniu.

więcej

Przedłużanie się stanu podniecenia

Mniej więcej w Len właśnie sposób kształtuje się przebieg stosunku u normalnie pobudliwej kobiety, jeśłi mężczyzna wykazuje pewien rodzaj nadpobudliwości, przejawiającej się w zbyt szybkim wytrysku nasienia (ejaculatio praematural, a wyslępującej dość często u „neurasteników” (specjaliści niech mi wybaczą, że używam jeszcze tego starego pojęcia). Jest to bardzo przykre dla obojga małżonków, którzy – nie ' mogąc wyrównać tego stanu poprzez kompensującą technikę

więcej