Monthly Archives Czerwiec 2015

Żydzi odrzucają wszystko co zmierza do zapobiegania ciąży

Zwfaszcza jako echo z wczesnego chrześcijaństwa, które było na: stawione wyłącznie na rychłe nadejście Królestwa Bożego. Jednakże, jak pisze mi prof. Walter z Monachium „co dotyczy tendencji ascetycznych we wczesnym chrześcijaństwie, warto zaznaczyć, że mimo iż istniały one bezspornie, to jednak Kościół nigdy nie ograniczał praw małżonków1’

więcej

Subtelność zmysłu węchu

Gdy niedawno odwiedzili mnie dwaj młodzi przyjaciele, miałem możność przekonać się jeszcze raz, jak wiele zależy nie tylko od producenta zapachów, ale i od ,,konsumenta”. Rozmowa dotyczyła pewnej dziewczyny. Jeden z młodych mężczyzn powiedział wówczas od niechcenia, z pewnością nie zdając sobie sprawy z właściwego znaczenia jego odczuć: „Ach, nie, tańczę z nią niechętnie: jest wprawdzie miła, lecz pachnie lak nieprzyjemnie’’, na co drugi, równy mu wiekiem oraz tak samo naiwny jak przyjaciel: „Mówisz poważnie? Nie wiem co o tym myśleć, bo dla innie zapach jej jest bardzo przyjemny’’.

więcej

Napój miłosny

To co powiedziano o składnikach pochodzenia zwierzęcego, odnosi się również do afrodyzjaków pochodzenia roślinnego. Także i one najczęściej miały być środkami „czarującymi”, gdyż napój miłosny podawano zawsze z zamiarem wywołania nieopanowanej namiętności skierowanej do określonej osoby ,

więcej

Życie seksualne kobiet

Kto jednak dostatecznie zna życie seksualne wielu kobiet oraz ma możność obserwowania go w różnych łazach, len wie, że sprzeczność powyższa jest tylko pozorna. Kto przeczytał moje wywody dokładnie, ten w ogóle nie zauważy żadnej sprzeczności. Ze względu na duże praklyczne znaczenie tego zagadnienia chciałbym krótko streścić sLan rzeczy: świeżo zaślubiona kobieta jest z reguły mniej lub bardziej „oziębła” przy stosunkach płciowych. Musi ona dojrzeć do miłości (w pełnym lego słowa znaczeniu), o której właśnie rozprawiam. Jeśli jej się to nie uda (najczęściej dlatego, że mąż nie zadaje sobie żadnego trudu, aby jej w tym pomóc) – pozostaje oziębła. Bywa i tak, że to co zaniedbał mąż, zostaje nadrobione przez innego mężczyznę. Ale nawet wtedy, gdy mąż okazuje się dobrym partnerem, w pierwszym okresie małżeństwa kobieta najczęściej pozostaje w tyle ze swą pobudliwością, co jednak może być wyrównane w sposób powyżej opisany. Bowiem młoda żona powoli dorasta do w pełni dojrzałej seksualnie, doświadczonej w miłości kobiety, przy czym i w tym stadium może się zdarzyć, ż.e nie wystarcza jej do uzyskania orgazmu względnie mała ilość bodźców, które wywołują ejakulację u mężczyzny po pewnym okresie wstrzemięźliwości. Ale jej potrzeby seksualne rozwinęły się w międzyczasie do tego stopnia, że co najmniej zrównują się z potrzebami mężczyzny. Natomiast jej wydolność seksualna przerasta wtedy potencję męża.

więcej

Technika pocałunku podniecającego

Trudności powyższe – związane ze stosowaniem śliny – mogą być przezwyciężone, gdy śliny nie przenosi się drogą pośrednią, tj. przy stosowaniu gry podniecającej za pomocą list i języka ?

więcej

Orgazm kobiety

Spotyka się kobiety, które z cala pewnością twierdzą, że tylko wówczas przeżywają pełny orgazm, gdy odczuwają uderzenie spermy. Stanowią one jednak znaczną mniejszość. Przeżycie orgazmu, które – przy uprzednio istniejącym korzystnym nastawieniu psychicznym – dochodzi do skutku w momencie zbliżania sic wytrysku lub przy .nieznacznej ilości spermy, stanowi dowód na to, że uderzenie męskiej spermy nie jest czynnikiem niezbędnym dla kobiety.

więcej

Spółkowanie – dalszy opis

Najczęściej ruchy te wykonuje mężczyzna, podczas gdy kobieta pod tym względem zachowuje się mniej lub więcej biernie – i to nawet wtedy, gdy bierze ona czynny udział w spól- kowaniu. Istnieją jednak odmiany spćikowania, których role te się zmieniają.

więcej

Zasady małżeństwa doskonałego

Jak jednak, przedstawia się wzajemny stosunek uczuć opanowanych przez obydwie te grupy kierunków (z których każdy stara się wniknąć możliwie głęboko w duszę ludzką) w wielu przypadkach, w których naprzemiennie przeważa jedna to znów druga siła?

więcej

Postawa jeźdźca przy spółkowaniu

Jest to ułożenie, które rzymski poeta Martialis uważał za lak pospolite, /c nie mógł sobie inaczej wyobrazić wzorowej pary małżeńskiej, jaką stanowili Hektor i Andromacha. »

więcej

Ułożenie siedzące tylne podczas seksu

Jako ostatnie omówimy ułożenie. w którym siedzący mężczyzna bierze na kolana żonę zwróconą do niego tyłem. Uda mężczyzny są przy tym rozsunięte lekko, natomiast uda kobiety – szeroko, tak że srom jest łatwo dostępny. W zwykłej postawie siedzącej srom jest jednak skierowany mniej iub więcej do przodu, tak że wprowadzenie członka jest utrudnione oraz powstaje niebezpieczeństwo wypadania z pochwy w czasie wykonywania ruchów frykcyjnych. Można iego uniknąć tylko poprzez zwiększenie nachylenia miednicy przez kobietę (cofnięcie lędźwi), co przesuwa ku tyłowi wejście do pochwy – lub (i) przez pochylenie ku przodowi jej ciała albo odchylenie ku tyłowi ciała mężczyzny. Głębokie wniknięcie członka do pochwy możliwe jest tylko przy zastosowaniu jednego z powyższych sposobów lub (jeszcze lepiej) przy ich skojarzonym działaniu. Zrozumiale jest, że kobieta musi przy tym siedzieć odpowiednio przesunięta do tylu – prawie że na podbrzuszu mężczyzny. Z tego powodu ułożenie to zbliżone jest do ..tylnej po- sławy jeźdźca”, która jednak – w parowaniu z opisywanym uf ożenieni – nie posiada zalet ani nowych bodźców.

więcej

Objawy miesiączki

Przekrwieniu ulegają również wiązadła oraz przyczepy macicy, a także tkanki otaczające, przez co powstaje uczucie ciężaru i pełności w podbrzuszu, parcie na mocz i stolec oraz uczucie ciągnięcia w udach. Są to objawy raczej normalne.

więcej

Macica a podniety seksualne

Powyżej zapoznaliśmy sic: już z tym, że macica w następstwie podniet seksualnych kurczy się jeszcze przed orgazmem oraz mniej lub więcej ..stawia się”. Obecnie zapoznajmy się z tym, jak J. Beck opisuje zachowanie się lego narządu (tzn. jeno części pochwowe:), a zwlas/.c/.a jeno ujścia, przy nadchodzącym orgazmie. Chodzi tu o kobietę z obniżoną macicą, przez co uwidoczniona była część pochwowa (partio vaginalis). Poza tym kobieta ta odznaczała się nadzwyczaj dużą pobudliwością erotyczna: prawie natychmiast osiągała orgazm, zwłaszcza przy dotykaniu części pochwowej.

więcej

Wzmożona wrażliwość na dotyk

Wzmożona jest wrażliwość narządów zmysłowych na bodź- cc, Oko jest bardziej niż zwykle wrażliwe na światło: wskutek rozszerzenia zionie przy zbli/aniu się orgazmu wrażliwość na światło potęguje się a/, do swiatłowstrętu: powoduje to. łącznie ze wspomnianymi już skurczami mięśni ocznych, charakterystyczne dla orgazmu zachowanie się oczu.

więcej

Pierwsze miesiące ciąży

Na dowód, że powyższa zmiana temperatury ciała spowodowana jest przez wydzielanie wewnętrzne ciałka żółtego, a nie przez bodźce nerwowe, można by cytować liczne argumenty, np. wyniki przeszczepiania narządów, kastrację itp.. które są przytaczane w literaturze ginekologicznej. To jednak zaprowadziłoby nas zbyt daleko.

więcej