Zagadnienie potomstwa

Największym niebezpieczeństwem małżeństwa jest nuaa i związane z nią stawanie się dla siebie obcymi. Jakie interesy mogą łączyć małżonków silniej niż miłość i troska o wspólne spłodzenie dzieci? W normalnym małżeństwie dzieci stanowią najsilniejszą wiąż, Małżeństwa, które nie uznają tej prastarej prawdy, często bądą tego żałować.

Zagadnienie potomstwa dla wielu ludzi nie jest tak proste jak dla tych szczęśliwców, którzy nigdy nie mieli z tego powodu trosk, ponieważ rozstrzygnięcie tego zagadnienia pozostawiają w spokoju ducha sitom wyższym. Któż rozumie to lepiej niż ginekolog? Przecież stale spotyka on nieszczęśliwych ludzi z zawiedzionymi nadziejami, dla których brak potomstwa oznacza koniec szczęścia małżeńskiego,

Codziennie także zagląda on do łóżka małżeńskiego, które z obawy przed skutkami, jest omijane przez mężów. Zna on niejedną żonę, która z obawą i strachem oczekuje męża, chociaż darzy go miłością. Wie on, jak wiele małżeństw rozpada się jedynie i wyłącznie z obawy przed ciążą.

Omówienie tych zagadnień, mających nadzwyczaj ważne znaczenie dla szczęścia małżeńskiego, z pewnością należy do zadań, jakie przed sobą postawiłem. Omówienie ich wymaga jednak uprzedniego zapoznania się z normalnymi czynnościami narządów płciowych. Dlatego w książce niniejszej fizjologia małżeństwa poprzedzi powyższe zagadnienia.

Obecnie przechodzę do właściwego tematu niniejszej książki. Harmonijne, kwitnące współżycie seksualne wymieniłem jak czwarty filar gmachu szczęścia małżeńskiego. Powinien on być bardzo mocny i dobrze ustawiony, gdyż dźwiga znacz- Th, v. Scheffer: Philosopliie der Ehe (RurJ u. Co, Miinchen) ną część ogólnego ciężaru. Niestety, w większości przypadków jest on źle ustawiony i zbudowany z kruchego materiału. Czy można więc się dziwić, że już po krótkim czasie rozpada się cały gmach?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>