Wzajemne podniety i zahamowania w małżeństwie

Jak już powyżej wspomniałem, może to czasem powodować duże przykrości. Człowiek rozsądny i przewidujący może jednak z tego wyciągnąć korzyść dla siebie lub dla ukochanego partnera, a to przez oddziaływanie w kierunku dodatnim lub ujemnym na swój popęd do zbliżenia, bądź też przez przyspieszanie lub opóźnianie przebiegu reakcji seksualnych.

więcej

Zachowanie umiaru, gdy chodzi o oglądanie ciał

Poza powyższym, aktywność mężczyzny wykraczająca poza ściśle konieczną mogłaby łatwo urazić poczucie wstydu u mniej łub bardziej bojażliwej młodej żony, a tego należy w miarę możliwości unikać, gdyż stanowi to niechybne obciążenie psychiczne, które utrudnia i tak już ciężką sytuację, Poczucie wstydu u kobiety jest właściwością zbyt piękną i subtelną – niestety zbyt często doznaje uszczerbku przez ,,nowoczesne” zwyczaje i ubiór – aby małżonek pozwalał sobie na zaniedbywanie jej pielęgnacji.

więcej

Preludium stosunku płciowego

Inne przypadki są również bardzo pouczające: jeszcze przed eja- kulacją z ujścia cewki, moczowej mężczyzny może się wydostawać znikoma ilość spermy. Może to w zupełnośri wystarczyć do wyjaśnienia pewnych przypadków zapłodnienia mimo „’pewnych metod zapobiegawczych1′.

więcej

Zagadnienie potomstwa

Największym niebezpieczeństwem małżeństwa jest nuaa i związane z nią stawanie się dla siebie obcymi. Jakie interesy mogą łączyć małżonków silniej niż miłość i troska o wspólne spłodzenie dzieci? W normalnym małżeństwie dzieci stanowią najsilniejszą wiąż, Małżeństwa, które nie uznają tej prastarej prawdy, często bądą tego żałować.

więcej

Zakaz zapobiegania ciąży a charakter małżeństwa doskonałego

Podstawą wszelkiego postępowania katolików jest odrzucenie wszelkiego zapobiegania ciąży przy stosunkach płciowych. Używanie środków antykoncepcyjnych jest surowo wzbronione. Zakaz ten obowiązuje bez względu na okoliczności – a zatem bez wyjątków. Moralność kaLolicka wymaga, aby każdy stosunek prowadził do „naturalnego wytrysku prawdziwego nasienia”, które bezpośrednio złożone zostaje do „naturalnego, żeńskiego naczynia” („naturalis emmissio veri seminis Iacta immediale in naturelle vas muliebre”).

więcej

Zakażnie rzeżączkowe

Omówimy to najprzód z punktu widzenia mężczyzny. Twierdzi się, że w wydalinie miesiączkowej znajdują się ciafa, które mają powodować zapalenie błony śluzowej cewki moczowej mężczyzny. Nie wierzę w to. Być może, iż produkty wydzielane i wydalane podczas miesiączki są toksyczne, jednakże nie ma żadnego dowodu na to, że wywołują one stany zapalne. Wyjaśnienia tego rodzaju zjawisk należałoby – według mojego zdania – szukać w dziedzinie bakteriologii. Także i ja znam przypadki – nawet nie tak rzadkie – w których po spółkowaniu w czasie miesiączki dochodziło do nie- gonokokowego zapalenia błony śluzowej cewki moczowej mężczyzny. Jednakże prawie bez wyjątku, dzięki posiewom bakteriologicznym, udawało mi się stwierdzić zarazki wywołujące te stany zapalne. Większość tych zapaleń uległa łatwemu i szybkiemu wyleczeniu po zastosowaniu prostego leczenia.

więcej

Zapach negatywnie żeński

Typowy przykład męskiego zapachu istniejący w przyrodzie przedstawia piżmo, wytwarzane przez specjalne gruczoły mieszczące się w' pobliżu narządów płciowych u dojrzałego samca piżmowca. Wytwarzanie piżma jest największe na wiosnę, tj, w okresie rui.

więcej

Zapobieganie ciąży – dalszy opis

Ale wróćmy do problemu par małżeńskich. W jaki sposób mogą one szukać skutecznej i odpowiedniej metody planowania rodziny? Ostateczna decyzja zależy tylko od nich samych. Myszą dokonać trainego wyboru spośród wielu różnorodnych możliwości. Prawie każda metoda bywa w jakichś warunkach odrzucana przez różnych specjalistów, jako nie nadająca się w pewnych szczególnych przypadkach. Według dzisiejszych niezbyt surowych poglądów żaden sposób zapobiegania ciąży nie zasługuje na całkowite odrzucenie lub też jest ogólnie szkodliwy: jeśli więc odradza się jakąś mnie! skuteczną meLodę z powodu słabszych jej wyników, nie oznacza to, że powinna ona być na zawsze zaniechana,

więcej

Zmysłowość w małżeństwie

Ten prawdziwy sens – jak uprzednio stale podkreślałem – leży w’ miłości, lub lepiej i ściślej mówiąc, w zjednoczeniu psychicznych i cielesnych komponentów miłości seksualnej. Kto w udoskonalaniu techniki stosunków płciowych widzi własny tylko cel, ten grubo się m y 1 i: na pewno przeżyje on takie same rozczarowania, jak i bez tych udoskonaleń, gdyż spółkowanie nie jest celem samym w sobie, lecz jest nieodzownym środkiem wiodącym do celu.

więcej

Znaczenie zębów przy pocałunkach

Nie potrzeba wyjaśniać, że wrażenia węchowe całującego spowodowane przez zapach skóry całowanego zmieniają się w zakresie intensywności i odcieni w zależności od miejsca, na które składany jest pocałunek.

więcej

Zolądż członka

Ponieważ przy omawianiu worka napletkowego łechtaczki wspomniałem obszernie o wydzielinach gruczołów łojowych i konieczności dokładnego usuwania łoju, nie potrzebujemy tego powiatzuc. Wprawazie wyuz.ieiann: i yroiuauzeme ioju w rowku zażolędnym (poza brzegiem zołędzi) członka zwykle nie jest iak silne, jak u niektórych kobiet, oraz wytwarzanie zapachów jest słabsze niż u kobiet lub u samców różnych zwierząt w okresie rui – jednakże wymogi stawiane pod Lym względem kobietom mają tą samą wartość w odniesieniu do mężczyzn. Dlatego muszę podkreślić, chociażby ze względu na zapobieganie zapaleniom, konieczność regularnego mycia worka napletkowego, zwłaszcza zaś rowka zażoięd- rtiejo,

więcej

Objawy męskiej szorstkości miłosnej

Czy ma lo znaczyć, że mężczyzna w czasie spóikowania zachowuje się łagodniej niż kobieta – i że potrafi on panować nad soną nawet w momencie najwyższej rozkoszy? Oczywiście – nie! Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że byłoby to smutne dla kobiety, która nie wierzy, że jest prawdziwie kochana, gdy nie czuje, że mężczyzna jest nią całkowicie pochłonięty i jej oddany.

więcej

Studia pedagogiczne są niezmiernie potrzebne

Studia pedagogiczne są potrzebne. Wiele osób studiuje pedagogikę i zyskuje wiedzę. Wiele młodych dziewczyn kończy takie studia i zdobywa dobrej klasy pracę...

więcej

Obawa przed ciążą

Kobiecie w okresie przejściowym oraz po całkowitym ustaniu miesiączki nie sprawia większych trudności zaspokajanie seksualnych potrzeb męża. Przeciwnie – potrzeby jej wychodzą wówczas naprzeciw jego potrzebom, ponieważ kobieta pięćdziesięcioletnia, przyzwyczajona do regularnych stosunków płciowych i kochająca swojego męża, ma z pewnością – mimo ustania czynności jajników nie mniejszą skłonność do spółkowetiia niż jej mąż w tych samych latach: skłonność, klóra zwiększa się jeszcze, ponieważ nie potrzebuje się ona więcej liczyć z możliwością ciąży.

więcej