Wejście do pochwy

Wówczas należy szukać pomocy lekarza. m Jeśli po defloracji, czyli rozerwaniu, błona dziewicza nadal jest widoczna mimo istniejących naddarć – przy porodzie zostaje ona z reguły całkowicie zniszczona. U wejścia do pochwy znajdują się wówczas jedynie małe, płaskie lub brodaw- kowate jej resztki.

więcej

Sperma – dalszy ciąg

Dzięki rytmicznym skurczom nasienie wylryskuje z zewnętrznego ujścia cewki moczowej z dużą silą, pozwalającą się mierzyć na podstawie odległości, którą przebywa, jeśli wytrysk odbywa się w wolnej przestrzeni. Odległość ta wynosi najczęściej nie więcej niż 14-20 cm, lecz donoszono również o odległości wynoszącej ponad 1 m.

więcej

Pomiędzy żołędzią a napletkiem łechtaczki

Duże znaczenie ma łakt, że łechtaczka (podobnie jak pozostałe narządy płciowe żeńskie) osiąga swój pełny rozwój i ostateczną wielkość dopiero po dłuższym czasie utrzymywania regularnych stosunków płciowych. Łechtaczka może również osiągnąć pełny rozrost u kobiety uprawiającej często samogwałt (masturbację), nawet gdy nigdy nie utrzymywała normalnych stosunków płciowych.

więcej

Penis o nienormalnie przesadnej wielkości

Dawniej sądzono, że lekarskie badanie przedmałżeńskie może zapobiec tego rodzaju katastrofie: dzisiaj wiemy jednak, ze sprawa nie wygląda tak prosto. Ikawdziwe zapobieganie zaczyna się wcześnie, w środowisku rodzinnym, uświadamianiem o sprawach seksualnych jeszcze przed rozpoczęciem dojrzewania i uwarunkowaniem przez nie komplikacji w życiu uczuciowTym. Jednorazowe, przedmałżeńskie badanie lekarskie jako przygotowanie do małżeństwa uzupełnione zostaje zwykle przez zbadanie całego organizmu, a nie tylko poszczególnych narządów, co wizytę tę czyni i tak niezbędną.

więcej

Postawa jeźdźca przy spółkowaniu cz. II

Jeśli chodzi o rodzaj pobudzeń wzajemnie dostarczanych sobie przez narządy żeńskie i męskie, zrozumiałe jest, że przy opuszczaniu się kobiety są one podobne do opisanych przy położeniu wyprostnym (II). Przy podnoszeniu się zaś są podobne do powstających w ułożenie zgiętym (III). W momencie, w którym członek wnikną) najgłębiej do pochwy, powstaje zgodność znana nam już z ułożenia normalnego. Jeśli jednak moment ten zostaje przewlekany poprzez zastosowanie krótkiej pauzy, uwydatniają się wówczas wszelkie możliwości gry mięśniowej, którą uprzednio opisaliśmy. Oprócz tego dochodzi do powstania nowych pobudzeń, których uprzednio nie spotykaliśmy. Powstają one w takim ułożeniu kobiety, ponieważ członek wnika maksymalnie do pochwy, podobnie jak w położeniu zgiętym. z.o:ąuz styka się wtedy bezpośrednio z częścią pochwową. Obydwie te części ciała przylegające ściśle do siebie mogą się jednak wzajemnie przesuwać, gdyż część pochwowa umocowana jest dość elastycznie w pochwie i kobieta w tym ułożeniu (w przeciwieństwie do III) ma możliwości wykonywania bocznych ruchów miednicą i brzuchem – i to w dowolnym kierunku. Ponieważ każdy ruch udziela się części pochwowej, ociera się ona o żolądż (kióre przy tak głębokim wprowadzeniu członka jest jak gdyby unieruchomiona). Torcie to jest dość intensywne, co jest wynikiem obnstronnego ucisku. Wskutek tego tarcia w obydwu narządach powstają bodźce o tak znacznej sile, jakiej nie re- jesiruje się w żadnym z powyżej opisanych ułożeń: dodatkowo przyczynia się do tego fakt, że obie pocierające się części mają prawie jednakową konsystencję oraz w przybliżeniu ten sani kształt.

więcej

Ejakulacja

Końcowe odcinki nasieniowodu, które doprowadzają do cewki moczowej łączną zawartość obydwu baniek nasieniowodów oraz pęcherzyków nasiennych, mają tylko 2-2,5 cm długości. Przebijają onegruczoł krokowy w kierunku ukośnym i dośrodkowym oraz uchodzą gęsto obok siebie skupione na szczycie wzgórka nasiennego.

więcej

Macica (ulerus) – kontynuacja

W ujściu macicy zwykłe widoczny jest przezroczysty czop śluzowy składający się z gęstego, zasadowo reagującego śluzu, który wydzielany jest przez gruczoły błony śluzowej szyjki macicy. Od nazwiska autora, który go opisał, nazywa się cjo czopem Kristellera, a w ,,żargonie” lekarskim zwany jest krótko „Kristeller”. Służy on jako pewnego rodzaju zamknięcie jamy macicy. Poza tym w czasie spółkowania lub bezpośrednio po nim ma on zadanie ułatwienia wnikania plemników do macicy. Sposób, w jaki się to dzieje, omówimy później. Czop śluzowy przyczepiony jest zwykle tak mocno do brzegów ujścia macicy i kanału jej szyjki, że usunięcie go napolyka duże trudności, lub jest wręcz niemożliwe.

więcej

Dbanie o małżeństwo – kontynuacja

Powyżej poruszyliśmy pewien punkt, który ma duże znaczenie zarówno dla małżeństwa doskonałego, jak i zwykłego, lecz który jest charakterystyczny jedynie dla tego pierwszego, Teraz jednak wróćmy do Lypu małżeństwa, który stanowi przedmiot niniejszej książki, aby zastanowić się, czy we wszystkim co charakteryzuje małżeństwo doskonałe – tj. w poszerzeniu, 'wzmocnieniu i wysubtelnieniu stosunków płciowych między małżonkami – obok korzyści w postaci większego szczęścia nie ma również stron ujemnych. Bowiem uczucie szczęścia wynikające z małżeństwa doskonałego byłoby zbyt drogo okupione, gdyby w innej dziedzinie obciążało równowagę psychiczną oraz spokój duchowy małżonków.

więcej

Zakaz spólkowania

Należy jeszcze wyjaśnić zagadnienie stosunków płciowych w przypadkach choroby. Trzeba sobie uświadomić, że bezpośredni wpływ aktywności seksualnej musi być ściśle odgraniczony od ich naturalnych skutków: ciąży, porodu i połogu. Dla większości poważnych schorzeń te właśnie skutki mają o wiele bardziej groźne znaczenie niż samo spólkowanie. Ale tutaj interesuje nas wyłącznie tylko spólkowanie.

więcej

Zjawiska ogólne przy spóikowamu cz. II

Uczucie zmęczenia i osłabienia nie jest zbyt dokuczliwe: przejawia się zwykle jedynie w pewnej potrzebie snu. Tylko w przypadkach, w których doszło do nadużyć – wskińek zbyt często powtarzanych aktów juh w następstwie istniejącego już przedfem zmęczenia – może się pojawić prawdziwe uczucie osłabienia, a nawet stan wyczerpania. Do lego ostatniego stanu przyczynia się także wysiłek fizyczny, na jaki musi się zdobyć aktywny partner, aby w ogóle osiągnąć .orgazm. 1

więcej

Największe szczęście we współżyciu seksualnym

W małżeństwie jednak zgrzyty tego rodzaju są niezwykle przykre, w związku z czym niniejsza lektura powinna być traktowana nie jak pikantna opowieść, lecz jak poważny materiał służący do studiowania ważnych problemów.

więcej

Zmiany w nasileniu i rodzaju różnych procesów życiowych

Falisty przebieg procesów życiowych dojrzalej kobiety oraz miesiączka (która jest jednym z objawów i następstwem regularnych wzrostów i spadków) są w pełni uzależnione do czynności jajników.

więcej

Zapach nasienia pochodzącego od ukochanego mężczyzny

Inny przykład – który, w przeciwieństwie do powyższych dotyczy zapachu specyficznie seksualnego – związany jest tylko z kobietami i tylko w określonym czasie. Mam na myśli zapach występujący w czasie miesiączki. Jest on związany z comiesięcznymi wydalinami z dróg rodnych i ma charakterystyczne właściwości. Wydaliny te są wprawdzie .wspólne dla wszystkich kobiet, ale mają wiele odcieni, różnic w intensywności i indywidualnych odmian, które wyciskają na nich piętno związane z daną osobą. Zapachy te należy jednak ostro odgraniczyć od pobocznych, które powstają w wyniku braku należytej higieny i czystości, i które działają niezwykle odpychająco. Zrozumiałe jest, że wszelkie powyższe zapachy przy- twarzające 'się skojarzenia, które mogę zupełnie wygaszać pierwsze wrażenia. Dlatego też właśnie zapach własnego nasienia u większości mężczyzn nie budzi żadnych negatywnych odczuć, natomiast zapach obcego budzi zdecydowaną odrazę.

więcej