Zachowanie umiaru, gdy chodzi o oglądanie ciał

Poza powyższym, aktywność mężczyzny wykraczająca poza ściśle konieczną mogłaby łatwo urazić poczucie wstydu u mniej łub bardziej bojażliwej młodej żony, a tego należy w miarę możliwości unikać, gdyż stanowi to niechybne obciążenie psychiczne, które utrudnia i tak już ciężką sytuację, Poczucie wstydu u kobiety jest właściwością zbyt piękną i subtelną – niestety zbyt często doznaje uszczerbku przez ,,nowoczesne” zwyczaje i ubiór – aby małżonek pozwalał sobie na zaniedbywanie jej pielęgnacji.

Z tego też powodu powinien on wykazać ostrożność w doborze rodzaju gry miłosnej poprzedzającej pierwsze zespolenie seksualne. Najwięcej uwagi i czasu powinien poświęcić preludium, jako najsubtelniejszej części gry miłosnej, pocałunkom, pieszczotom oraz czułym słówkom: natomiast musi zachować pewien umiar przy intesywnej, wyraźnie erotycznej części tej gry. –

Szczególnie ważne jest zachowanie umiaru, gdy chodzi o oglądanie ciał. Żądanie pokazania od razu całego nagiego ciała przez wstydliwą młodą żonę – mimo że jest ona w mężu zakochana – może przekraczać jej możliwości. A pokazanie członka, który może się jej wydawać olbrzymi, może ją tylko przeslraszyć i zwiększyć mimowolny opór psychiczny. '

Oczywiście nie każda młoda żona jest wstydliwym, lękliwym dzieckiem. Jasne jest więc, źe wszelkie względy, ostrożność i troskliwość należące się takiemu „dziecku” są nie na miejscu w’obec dziewczyny, która tę nazwę zawdzięcza jedynie nie uszkodzonej błonie dziewiczej.

Na zakończenie podam czysto techniczną wskazówkę. Ponieważ u młodej żony brak jest objawów silniejszego miej- scowego podniecenia, wydzielanie śluzu jest często niedostateczne, aby zapewnić należyty poślizg członkowi. Dlatego wprowadzenie członka może być utrudnione i bolesne. Celowe jest wówczas zastosowanie środka zwilżającego, który najlepiej jest nałożyć bezpośrednio na srom. Jeśli mąż wytłumaczy żonie, że służy to dla ułatwienia aktu, chętnie zgodzi się ona na to, a ponadto już sama sugestia będzie oddziaływać korzystnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>