Monthly Archives Sierpień 2015

Popudzenie łechtaczki przy spółkowaniu

Piszę ,,w pewnych okolicznościach”, ponieważ od wielu okoliczności zależy, czy ten rodzaj pobudzeń rzeczywiście ma miejsce przy spófkuwaniu. Zależy to od: wielkości łechtaczki, stopnia rozwoju jej wędzidoika, od jej położenia (istnieją dość znaczne różnice indywidualne wynikające z tego. czy łechtaczka leży więcej ku górze i do przodu, na przedniej powierzchni spojenia tonowego, czy też głębiej, prawie pod łukiom łonowym), od kąta nachylenia miednicy, objętości członka, pozycji i ułożenia małżonków, a w końcu od rodzaju ruchów przy spółkowaniu.

więcej

Zapobieganie ciąży

Książka o małżeństwie doskonałym byłaby niepełna bez omówienia zagadnienia kontroli urodzin. Jeśli chce się osiągnąć idealne współżycie małżeńskie, należy wiedzieć, ż.e żadna miłość, ani skłonność, ani technika seksualna nie może równoważyć łęku: dla większości lęk wiąże się ze zbyt częstą i niepożądaną ciążą. Prawie wszyscy zdecydowani są planować przyszłość własną i dzieci – zmienia się jedynie modus operandi, od planowego stosowania środków zapobiegających ciąży aż do całkowitego ich odrzucenia w przekonaniu,, że można utrzymać Wszystkie dzieci urodzone w małżeństwie.

więcej

Pozycja i ułożenie podczas spótkowania

Pozycja i ułożenie w czasie spótkowania mają bardzo duże znaczenie. Z punktu widzenia naukowego i praktycznego bezcelowe byłoby wymienianie słynnych stu kilkudziesięciu pozycji ze wschodnich ksiąg miłosnych. Niesłuszne jednak byłoby pomijanie tego zagadnienia wr ogóle, poniewfaż ma ono duże praktyczne znaczenie: powoduje zwiększenie rozkoszy seksualnej, zapobiega szkodliw:ym następstwom oraz wywiera wpływ na możliwmści zapłodnienia, jeśli chodzi o to ostatnie, można powiedzieć, że każdy sposób spótkowania, który umożliwia przeżycie jak najintensywniejszego orgazmu, i to możliwie w tym samym czasie przez oboje małżonków – zwiększa możliwość zapłodnienia. Ułożenie, które pozwała na ejakulację w głębi pochwy, sprzyja natychmiastowemu przedostawaniu się plemników da macicy. Ułożenie, w którym sperma dostaje się jedynie do dolnych odcinków pochwy, zmniejsza tę możliwość. Położenie kobiety, w którym masa nasienia pozostaje w bezpośredniej bliskości ujścia zewnętrznego macicy – i to nawet po orgaz- mie – zwiększa szanse zapłodnienia: podobnie zwiększa je – pozostawianie członka w pochwie, lak że jest ona mniej Sub więcej szczelnie zamknięta. Natomiast szanse tc zmniejszają się, gdy ułożenie kobiety pozwala na natychmiastowy wypływ nasienia z pochwy .

więcej

Niebezpieczeństwa związane ze spółkowaniem podczas ciąży

Nie posiadamy jakichkolwiek danych, aby odpowiedzieć na pierwsze postawione pytanie. Nie mamy bowiem możliwości zbadania tego, jaki jest odsetek wydalenia płodu w następstwie spółkowania. Kto jednak dobrze zna kulisy ż.ycia małżeńskiego, może tylko powiedzieć: odsetek ten nie jest zbyt wysoki: w .przeciwnym razie liczba porodów przedwczesnych byłaby znacznie większa . Lekarskie doświadczenie poucza nas, że wspomniane niebezpieczeństwo jest największe w ciągu pierwszych trzech miesięcy oraz u pewnych grup kobiet

więcej

Kondom i pessarium

Kondomu używa się już od wieków. Jeśli używany jest umiejętnie i konsekwentnie, jest bardzo skutecznym sposobem zapobiegania ciąży. Jest tani, wszędzie łatwo dostępny oraz względnie prosty w użyciu: dlatego jest stosowany przez wielu ludzi. Główne szkody związane z jego stosowaniem dotyczą strony psychicznej oraz estetycznej: kondom musi być naciągnięty tuż po wystąpieniu erekcji, przez co zaburza rytm i odczucia podczas gry miłosnej oraz następującego spółko- wania. Zaburzenia te mogą dotyczyć mężczyzny i kobiety. Dalsza wada tej metody związana jest z tym, że po ejakulacji musi się zwracać uwagę na to, aby nasienie nie wyciekło z kondomu, gdy zacznie ustępować erekcja członka. Wady powyższe nie zmieniają faktu, że kondom jest-i będzie- bardzo rozpowszechnioną i skuteczną metodą,

więcej

Znaczenie preludium dla stosunku płciowego

Najważniejszym instrumentem w preludium stosunku płciowego jest mowa: jej najważniejszym tematem jest miłość. Działanie jej polega na autosugestii oraz na wzajemnej sugestii.

więcej

Stosunek seksualny – dalszy opis

Z tego co powyżej powiedzieliśmy, można wysnuć wskazania i przeciwwskazania do tego rodzaju spóikowania. Jego technika, jak widzieliśmy, nie jest łatwa. W przypadku niekorzystnego położenia łechtaczki należy się uciec do pomocy odpowiedniego ułożenia kobiety (zwiększającego nachylenie miednicy) lub obojga partnerów. Ceł może być osiągnięty również wtedy, gdy członek w czasie ruchów frykcyjnych wysuwa się z pochwy oraz żołędzią pobudza łechtaczkę. Wiąże się to jednak z .niebezpieczeństwem zagubienia drogi do pochwy przy takich ruchach, przez co przerwany zostaje szereg dostarczanych bodźców, W końcu istnieje możliwość skojarzenia podniet pochwowych dostarczanych przez penis z pobudzaniem łechtaczki przy pomocy palca (gra podniecają-

więcej

Zapachach powodujących wstręt seksualny – kontynuacja

Ludzie również mają zdolność do właściwego sobie odczuwania zapachów wytwarzanych przez ciało innego człowieka. Wprawdzie Europejczycy mają tę zdolność słabiej wykształconą niż ludzie wschodu i południowcy, jednakże t dla nich zapach skóry i włosów ukochanej osoby staje się źródłem rozkoszy. Czy kochający nie próbuje za każdym razem na nowo wchłonąć oszamiającego zapachu oddechu ukochanej?

więcej

Potencja mężczyzny

Potencja (wydolność seksualna) mężczyzny w granicach normy – jest bardzo różna. Jest ona zależna od wieku, zdrowia, konstytucji, temperamentu, rasy, przyzwyczajenia, treningu, wpływów erotycznych, innych zainteresowań psychicznych i wielu innych okoliczności. Przede wszystkim jest jednak ona cechą osobniczą, o której wiemy, czym jest uwarunkowana. Bez wątpienia spotyka się mężczyzn „seksualnie silnych” i „seksualnie słabych”. Szczególna ta „siła” lub „słabość” nie ma nic wspólnego z ogolną tężyzną lub wątłością organizmu. Być może, iż właściwość ta uwarunkowana jest zdolnością wydzielniczą narządów wytwarzających spermę. Pewien wpływ może również wywierać niecałkowite opróżnianie zapasów nasienia. W każdym razie godny uwagi jest fakt, że niektórzy mężczyźni podobno mogą dowolnie zatrzymać część ejakulatu, jeśli chcą odbyć drugie spólkowanie bezpośrednio po pierwszym, W tym względzie nie wiemy jednak nic pewnego. Natomiast pewne jest, że jedni zdrowi, normalni, w optymalnym wieku mężczyźni spółkują dwa razy w tygodniu, lub w wyjątkowym przypadku codziennie, podczas gdy inni, bez żadnej szkody dla zdrowia, mogą odbywać trzy lub cztery – a czasem jeszcze częściej – kolejno po sobie następujące stosunki z zachowaniem krótkich przerw, przy czym mogą to powtarzać przez wiele dni.

więcej

Wpływ stosunku płciowego na kobietę

Obawa przed ciążą upośledza przebieg seksualnych procesów psychicznych często do lego stopnia, że hamuje, a nawet całkowicie uniemożliwia reakcję cielesną. Obawa ta doprowadziła już do rozbicia niejednego małżeństwa.

więcej

Psycholog James Douglas

Kobieta czterdziestoletnia w dzisiejsz.ych czasach jest jeszcze stosunkowo młoda. Jak słusznie podkreśla to psycholog James Douglas, nie jest ona „starsza”, niż kobieta trzydziestoletnia w ubiegłym stuleciu. Dopiero w wieku 45 lat, a nierzadko później (rozumie się, że dane te są schematyczne) zaczyna się ona „starzeć”. W międzyczasie nie obniżają się jej potrzeby seksualne ani sprawność seksualna: przeciwnie – zwykle stają się one mniej lub więcej spotęgowane.

więcej

Pieszczoty ręką

Jest to początek tego, co nazywam „grą podniecającą”. Jeśli' ręka dostarczająca pieszczot należy do mężczyzny, wówczas uda kobiety przy dotykaniu ich rozsuwają się jakby samorzutnie, tak że narządy płciowe stają się łatwiej dostępne. Jeśli zaś podniecenie seksualne kobiety – pod wpływem tych pieszczot – przekroczy pewien poziom, wówczas zwiększa się znacznie dopływ krwi do narządów płciowych oraz rozpoczyna się nabrzmiewanie warg sromowych dużych. Następstwem tego jest rozsunięcie się warg sromowych dużych oraz uwidocznienie sromu wraz ze znajdującymi się w nim tworami, a zwłaszcza łechtaczką, W tym samym czasie pojawia się lekkie wydzielanie gruczołów śluzowych przedsionka, jeden z palców pieszczącej ręki jakby samorzutnie wślizguje się cło sromu i kontynuuje dotykanie go, a ponieważ napotyka głównie na żołądź łechtaczki (glans clitoris), więc stosuje jej obmacywanie. Łechtaczka ulega tym bardziej obmacywaniu, że znajduje się już w stanie pewnej erekcji, powodującej nie tylko jej powiększenie, lecz również obnażenie żołędzi. Palec z pewnością natrafia wtedy na najbardziej wrażliwe miejsce (tam, gdzie znajduje się przyczep wędzi- deika) tego czułego na bodźce erotyczne narządu, którego czułość zwiększa się jeszcze w stanio erekcji.

więcej

Jajnik jako narząd samodzielny

Obecnie używamy jako leków różnych kombinacji estrogenów z progesteronem, przy pomocy których można przedłużyć lub skrócić czas trwania cyklu. Syntetyczne, wytworzone w warunkach Iabora’oryjnych hormony, stosowane przez lekarza, wywierają nadzwyczaj dobry skutek w leczeniu nieregularności oraz innych zaburzeń miesiączkowania, W miarg stosowania leczenia hormonalnego odkryto, że bywają stany, w których jajo nie dojrzewa lub też nie zostaje wydalone z jajnika: płodność pojawia się jednak tuż po zakończeniu leczenia, a czasem nawet w zwiększonym nasileniu. Wynika z tego, że obecnie możemy kontrolować owula- cję: regularne, powtarzające się co pewien okres, stosowanie kombinacji syntetycznych estrogenów z progesteronem wywołuje regularne, cyklicznie występujące krwawienia, bardzo podobne do normalnej miesiączki. Równocześnie jednak w czasie tego leczenia nie pojawia się owulacja. tak że ciąża jest wykluczona.

więcej

Obrzezanie mężczyzny

Obrzezanie mężczyzny (tzn. stan po obrzezaniu) wydaje się wywierać istotny wpływ na zdolność do spółkowania. Nie chodzi tu o wpływ na potencję lub potrzeby seksualne, lecz. na wrażliwość żołędzi członka. Niełatwo jest ostatecznie rozstrzygnąć tę sprawę, gdyż u narodów, u których obrzezania dokonuje się ze względu na przepisy religijne, podlegają temu wszyscy mężczyźni, więc nie można dokonać porównań. Interesujące jest pod tym względem doniesienie Friedericiego, który pisze: „Czarni młodzieńcy spotykający się w osiedlach i na plantacjach często omawiają te sprawy między sobą i stwierdzają, że ci spośród nich, którzy są obrzezani, wykazują o wieie mniejszą wrażliwość żołędzi niż nieobrzezani. Obrzezani przytakują otwarcie, że potrzebują więcej czasu, aby osiągnąć ejakąlację niż nieobrzezani”. Fehlinger zaś sądzi, że: „Celem obrzezania jest prawdopodobnie przedłużenie aktu płciowego, gdyż żołądż pozbawiona przykrycia jest mniej wrażliwa niż przykryta”.

więcej