Potencja mężczyzny

Potencja (wydolność seksualna) mężczyzny w granicach normy – jest bardzo różna. Jest ona zależna od wieku, zdrowia, konstytucji, temperamentu, rasy, przyzwyczajenia, treningu, wpływów erotycznych, innych zainteresowań psychicznych i wielu innych okoliczności. Przede wszystkim jest jednak ona cechą osobniczą, o której wiemy, czym jest uwarunkowana. Bez wątpienia spotyka się mężczyzn „seksualnie silnych” i „seksualnie słabych”. Szczególna ta „siła” lub „słabość” nie ma nic wspólnego z ogolną tężyzną lub wątłością organizmu. Być może, iż właściwość ta uwarunkowana jest zdolnością wydzielniczą narządów wytwarzających spermę. Pewien wpływ może również wywierać niecałkowite opróżnianie zapasów nasienia. W każdym razie godny uwagi jest fakt, że niektórzy mężczyźni podobno mogą dowolnie zatrzymać część ejakulatu, jeśli chcą odbyć drugie spólkowanie bezpośrednio po pierwszym, W tym względzie nie wiemy jednak nic pewnego. Natomiast pewne jest, że jedni zdrowi, normalni, w optymalnym wieku mężczyźni spółkują dwa razy w tygodniu, lub w wyjątkowym przypadku codziennie, podczas gdy inni, bez żadnej szkody dla zdrowia, mogą odbywać trzy lub cztery – a czasem jeszcze częściej – kolejno po sobie następujące stosunki z zachowaniem krótkich przerw, przy czym mogą to powtarzać przez wiele dni.

Jeśli od mężczyzny wymaga się absolutnie więcej niż lego. do czego jest zdolny – organizm jego odpowiada krótko: niemożliwe! Mimo najsilniejszego pobudzenia nie dochodzi do ejakulacji. Taką przejściową niewydolność uważamy za objaw normalny. Można nawet dopatrzyć się w tym samoobrony organizmu przed przesadnymi wymaganiami, W tych warunkach należy całkowicie zrezygnować z dalszych prób pobudzenia aż do czasu, kiedy organizm wypocznie oraz powróci znowu jego wydolność. Zwykle nie trwa to długo. Oczywiście, po- wyżej opisany stan nie powinien się zbyt często powtarzać: nie powinno się więc stale od nowa wymagać nadmiernej sprawności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>