Monthly Archives Lipiec 2015

Preludium i gra miłosna cz. II

Spóikowanie (które czasem określa się mianem stosunku płciowego w ściślejszym tego słowa znaczeniu – przy czyin jednak należy się liczyć z możliwością nieporozumień) rozpoczyna się w momencie wprowadzenia członka do pochwy: osiąga swój szczyt w momencie obustronnego orgazmu: spełnia swój cel, gdy następuje wytrysk nasienia i jego przyjęcie przez pochwę: kończy się, gdy członek opuszcza pochwę. Właściwy swój cel osiąga spóikowanie wówczas, gdy następuje zapłodnienie, które – chociaż zależno od spólkowania – nie musi być bezpośrednio z nim związane .

więcej

Ułożenie kolankowa podczas seksu

Jest to ułożenie, w którym kobieta klęczy w len sposób, ze ciało jej z udami tworzy kąt prosty lub lekko rozwarty Tułów może być poziomo wyprostowany i opierać się na dłoniach i przedramionach lub na odpowiednio wysokim podłożu. Górna część ciała {licząc od miednicy do głowy) może być silnie pochylona oraz opierać się na łokciach i ramionach o nie podwyższone podłoże (położenie kolankowó-lokciowe stosowane w ginekologii) tworząc kąt ostry z pionowo ustawionymi udami. Mężczyzna może stać {lub klęczeć) z tyłu za kobietą klęczącą na brzegu niskiego łóżka lub na dywanie. Ciało jego może pozostawać w pozycji pionowej lub może być tak silnie pochylone do przodu, że prawie leży na poziomo ustawionym grzbiecie kobiety. W tym drugim ułożeniu kierunek członka jest prawie zgodny z kierunkiem pochwy: zawsze jednak należy pamiętać, że przy coitus a tergo lekkie skrzywienia właściwe członkowi i pochwie w każdym położeniu są sobie przeciwstawne.

więcej

Dotyk bierny

Dotyk bierny, odczucie, które powstaje w dotykanym miejscu ciała, również ma siedlisko w całej skórze i graniczących z nią częściach błon śluzowych. Oprócz tego, przy silnym dotyku mogą powstawać odczucia pokrewnie i związane z powyższymi na skutek pobudzeń płynących z głębszych warstw skóry i Jeżących pod nią narządów.

więcej

Jądro – dalszy opis

W pełni rozwinięte jądro ma długość 4 – 4,5 cm (najwyże1: 5 cm) oraz szerokość i grubość 2 – 2,8 cm. Waży 35 – 26 g. Lewe jadro jest większe. Położenie ich jest takie, że w pozycji stojącej odróżnia się biegun górny i dolny jądra. Naczynia krwionośne i nerwy znajdują się na tyinej jego ścianie. Obok naczyń Jeży najądrze, które w kształcie podłużnego wału – obejmuje jądro od góry i tyłu. Głowa najądrza (nr 17) znajduje się na górnym biegunie jądia (nr 18). Obydwa te narządy są ściśle połączone, gdyż kanaliki jądra przechodzą w kanaliki najądrza. Ogon najądrza (nr 22) przechodzi na do nym biegunie jądra w zginający się ku Lylowi nasię- niowód.

więcej

Jama macicy

Aparat więzadłowy składa się z dwóch wiązadeł szerokich (figamenia lata), które spełniają rolę aparatu wieszadłowego. Zawierają one nieco włókien mięsnych i składają się z podwójnej fałdy otrzewnej, biegnącej od macicy do bocznych ścian miednicy małej, obejmując po obu stronach jajniki i jajowody. Funkcję aparatu podporowego spełniają przede wszystkim więzadta główne f/igamenta cardinalia), wiązadła krzyżowo-maciczne oraz powięzie łonowo-szyjkowe. Te ostatnie tworzą część tkanki łącznej występującej w całej miednicy i podpierającej znajdujące się w niej ważne narządy. Macica pozostaje na dodatek w swoim położeniu dzięki własnemu ciężarowi oraz wiązadłom obłym, które przyciągają ją do przodu.

więcej

Przedłużenie erekcji

Warto jeszcze zastanowić' się nad przedłużeniem erekcji już po odbytym wrytrysku, które może być czasem spowodowane przez intensywny skurcz muskulatury sromu i pochwy, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy u silnio podnieconej kobiety orgazm pojawia się jednak później niż u mężczyzny, lub też trwa dłużej. Pierścień sromowy powsLały wskutek działania mięśnia zwierającego srom (miisr. constrictor cunnij może wywierać silny ucisk okrężny na podstawę członka, przeszkadzając w ten sposób jego rychłemu zwiotczeniu, co jest oczy-, wiście korzystne dla kobiety. Jeśli jednak działanie powyższe 1 trwa zbyt długo ILI!) jest zbyL silne, może dojść do wystąpienia zaburzeń, powodujących nadmierne powiększenie członka oraz trudności (i bolesność!) przy usuwaniu go z pochwy. '

więcej

Dotyk czynny

Wrażenia wzrokowe odczuwane w kontakcie z nieosobo- wym światem otaczającym mają o wiele mniejsze znaczenie dla odczuć seksualnych niż wrażenia uzyskiwane przy oglądaniu konkretnych osób. Oczywiście, nic wliczam tli wrażeń przekazywanych pośrednio, poprzez opisy, druk, fotografie, rysunki, malowidja i rzeźby.

więcej

Zewnętrzne narządy płciowe cz. II

Kto chce poznać i zrozumieć fizjologię pewnych narządów, musi mieć uprzednio pewne pojęcie o ich budowie anatomicznej. Sądzę, że moim Czytelnikom nielekarzom najlepiej umożliwię zapoznanie się z la budową za pomocą schematycznych rysunków', przy czym od razu będę zwracał uwagę na czynności różnych narządów oraz znaczenie poszczególnych miejsc dla praktyki życiowej.

więcej

Jajnik (ovarium) – dalszy opis

Pęknięcie pęcherzyka nie oznacza zakończenia wyznaczonego mu zadania. Bowiem w ścianach jego dochodzi do silnego rozrostu komórek, przekształcających pęknięty pęcherzyk w twór gruczołowaty, mający kolor żółty – stąd też jego nazwa „ciałko żółte” fcorpus luteum).

więcej

Popęd do aktywności seksualnej

Mimo że popęd do odprężenia w znacznej mierze zależy od podniet zewnętrznych i od wewnętrznych impulsów psychicznych, pozostaje pod bezpośrednim wpływem bodźców płynących z narządów płciowych. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzny, u którego popęd do odprężenia często wiąże się z opróżnieniem nagromadzonego nasienia. t

więcej

Dzidzina niepatologiczna spółkowania

Spotyka się jednak przerwania i inne uszkodzenia normalnego przebiegu aktu płciowego, na skibek których dochodzi do znacznego, prawie przedorgastycznego podniecenia, jednakże bez przeżycia orgazmu. Ma to miejsce przy absolutnym lub względnie przedwczesnym ustaniu dopływu bodźców, powodującym brak zaspokojenia: nie dochodzi wtedy do psychicznego i cielesnego rozładowania, a napięcie utrzymuje się nienormalnie diugo. '

więcej

Przy porodzie.. cz. II

Zanim przejdziemy do omawiania wewnętrznych narządów płciowych, warto zwrócić uwagę na parzyste twory, leżące na głębokości ok. 1-1,5 cm po obu stronach sromu i wejścia do pochwy oraz blisko jej ścian. Mam tu na myśli opuszki przedsionka (bulbi vesi/bułij. Składają się one z tkanki gąbczastej z obfitą zawartością naczyń krwionośnych, dzięki cze- mu pęcznieją pod wpływem podniet seksualnych (związanych z miejscowym dotykiem lub natury psychicznej), podobnie jak dzieje się to z powyżej opisaną tkanką łechtaczki. Przednie zakończenia opuszek zwężają się silnie i spotykają na wysokości kąta łechtaczki. Od tyiu promień ich jest większy, tak że opuszki (w nie napęcznialym stanie) są ok 0,5-1 cm grube i I-1,5 cm szerokie: długość ich wynosi 3-5 cm. Tylny koniec jest zaokrąglony. Opuszka pokrywa od boku i góry gruczoł Bartholiniego, oraz sięga aż do tylnej ściany pochwy. Jej dolny brzeg leży u podstawy dużej wargi sromowej, natomiast wewnętrzny brzeg graniczy z maią wargą sromową, a od tyiu z boczna ścianą pochwy. Obydwa ciała jamiste opuszeu tworzą razem w ten sposób podkowę otaczającą przedsionek pochwy i wejście do pochwy. Otwór tej podkowy skierowany jest ku tyłowi.

więcej

Ejakulacja może oddziaływać w dwojaki sposób

O wiele trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, wT jaki sposób dochodzi do orgazmu u kobiety, i co właściwie się przy tym dzieje? Jest tak dlatego, że procesy zachodzące u niej są pod różn/mi względami bardziej skomplikowane, że wrykazuje ona indywidualne różnice (mieszczące się w granicach normy), oraz że bezpośrednia obserwacja jest trudna i dostępna tylko w wyjątkowycli przypadkach.

więcej

Organizm mężczyzny nie wysila się, aby dostarczyć nasienie

O tym, gdzie leży określona w powyższy sposób granica wydolności, nie naruszająca zdrowia oraz możliwość znoszenia przez kobietę bodźców i reagowania na nie bez szkody dla organizmu, decyduje konstytucja kobiety i jej temperament, obecność chorób la zwłaszcza obniżających odporność psychiczną), zmęczenie z innych powodów, a w końcu pewne wpływy zewnętrzne, do omawiania których jeszcze powrócimy.

więcej