Monthly Archives Styczeń 1970

Dbanie o małżeństwo – kontynuacja

Powyżej poruszyliśmy pewien punkt, który ma duże znaczenie zarówno dla małżeństwa doskonałego, jak i zwykłego, lecz który jest charakterystyczny jedynie dla tego pierwszego, Teraz jednak wróćmy do Lypu małżeństwa, który stanowi przedmiot niniejszej książki, aby zastanowić się, czy we wszystkim co charakteryzuje małżeństwo doskonałe – tj. w poszerzeniu, 'wzmocnieniu i wysubtelnieniu stosunków płciowych między małżonkami – obok korzyści w postaci większego szczęścia nie ma również stron ujemnych. Bowiem uczucie szczęścia wynikające z małżeństwa doskonałego byłoby zbyt drogo okupione, gdyby w innej dziedzinie obciążało równowagę psychiczną oraz spokój duchowy małżonków.

więcej

Zakaz spólkowania

Należy jeszcze wyjaśnić zagadnienie stosunków płciowych w przypadkach choroby. Trzeba sobie uświadomić, że bezpośredni wpływ aktywności seksualnej musi być ściśle odgraniczony od ich naturalnych skutków: ciąży, porodu i połogu. Dla większości poważnych schorzeń te właśnie skutki mają o wiele bardziej groźne znaczenie niż samo spólkowanie. Ale tutaj interesuje nas wyłącznie tylko spólkowanie.

więcej

Zjawiska ogólne przy spóikowamu cz. II

Uczucie zmęczenia i osłabienia nie jest zbyt dokuczliwe: przejawia się zwykle jedynie w pewnej potrzebie snu. Tylko w przypadkach, w których doszło do nadużyć – wskińek zbyt często powtarzanych aktów juh w następstwie istniejącego już przedfem zmęczenia – może się pojawić prawdziwe uczucie osłabienia, a nawet stan wyczerpania. Do lego ostatniego stanu przyczynia się także wysiłek fizyczny, na jaki musi się zdobyć aktywny partner, aby w ogóle osiągnąć .orgazm. 1

więcej

Największe szczęście we współżyciu seksualnym

W małżeństwie jednak zgrzyty tego rodzaju są niezwykle przykre, w związku z czym niniejsza lektura powinna być traktowana nie jak pikantna opowieść, lecz jak poważny materiał służący do studiowania ważnych problemów.

więcej

Zmiany w nasileniu i rodzaju różnych procesów życiowych

Falisty przebieg procesów życiowych dojrzalej kobiety oraz miesiączka (która jest jednym z objawów i następstwem regularnych wzrostów i spadków) są w pełni uzależnione do czynności jajników.

więcej

Zapach nasienia pochodzącego od ukochanego mężczyzny

Inny przykład – który, w przeciwieństwie do powyższych dotyczy zapachu specyficznie seksualnego – związany jest tylko z kobietami i tylko w określonym czasie. Mam na myśli zapach występujący w czasie miesiączki. Jest on związany z comiesięcznymi wydalinami z dróg rodnych i ma charakterystyczne właściwości. Wydaliny te są wprawdzie .wspólne dla wszystkich kobiet, ale mają wiele odcieni, różnic w intensywności i indywidualnych odmian, które wyciskają na nich piętno związane z daną osobą. Zapachy te należy jednak ostro odgraniczyć od pobocznych, które powstają w wyniku braku należytej higieny i czystości, i które działają niezwykle odpychająco. Zrozumiałe jest, że wszelkie powyższe zapachy przy- twarzające 'się skojarzenia, które mogę zupełnie wygaszać pierwsze wrażenia. Dlatego też właśnie zapach własnego nasienia u większości mężczyzn nie budzi żadnych negatywnych odczuć, natomiast zapach obcego budzi zdecydowaną odrazę.

więcej