Zakażnie rzeżączkowe

Omówimy to najprzód z punktu widzenia mężczyzny. Twierdzi się, że w wydalinie miesiączkowej znajdują się ciafa, które mają powodować zapalenie błony śluzowej cewki moczowej mężczyzny. Nie wierzę w to. Być może, iż produkty wydzielane i wydalane podczas miesiączki są toksyczne, jednakże nie ma żadnego dowodu na to, że wywołują one stany zapalne. Wyjaśnienia tego rodzaju zjawisk należałoby – według mojego zdania – szukać w dziedzinie bakteriologii. Także i ja znam przypadki – nawet nie tak rzadkie – w których po spółkowaniu w czasie miesiączki dochodziło do nie- gonokokowego zapalenia błony śluzowej cewki moczowej mężczyzny. Jednakże prawie bez wyjątku, dzięki posiewom bakteriologicznym, udawało mi się stwierdzić zarazki wywołujące te stany zapalne. Większość tych zapaleń uległa łatwemu i szybkiemu wyleczeniu po zastosowaniu prostego leczenia.

A więc, mimo że zapalenia te z reguły mają łagodny przebieg, nie można tego jednak powiedzieć o wszystkich bez wyjątku, a w każdym razie objawy ich oraz obawy, jakie mogą rozbudzić, mogą też być bardzo nieprzyjemne. Jeśli więc nie chodzi tu o uprzednio istniejące zakażenie narządów płciowych kobiety, to w moim przekonaniu mamy do czynienia z nieczystością obojga uczestniczących, a zwłaszcza kobiety. Przy zachowaniu czystości praktycznie nie istnieje żadne niebezpieczeństwo.

Niekiedy może jednak zagrażać rzeczywiste zakażenie rze- żączkowe. Nierzadko zdarza się, że w następstwie uprzednio przebytej przez mężczyznę lub kobietę tego rodzaju choroby S. Alphonsus de Liquori wyraźnie zezwala na spółkowanie z kobietą miesiączkującą. w narządach płciowych kobiety znajdują się gonokoki, które w międzyczasie przejściowo straciły zdoiność wywoływania objawów choroby. Zarazki te mogą w wydzielinie miesiączkowej odzyskać na nowo swoją zjadliwość, co stwarza możliwość wywołania przez nie ostrego zapalenia gonokckowego, po przedostaniu się ich wraz z wydzieliną miesiączkową do cewki moczowej mężczyzny. W len sposób zakażenie rzeżącz- kowe, którego nie spostrzegało się przez wiele lat, może się znowu uczynnić po spóikowaniti podczas miesiączki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>