Zapobieganie ciąży – dalszy opis

Ale wróćmy do problemu par małżeńskich. W jaki sposób mogą one szukać skutecznej i odpowiedniej metody planowania rodziny? Ostateczna decyzja zależy tylko od nich samych. Myszą dokonać trainego wyboru spośród wielu różnorodnych możliwości. Prawie każda metoda bywa w jakichś warunkach odrzucana przez różnych specjalistów, jako nie nadająca się w pewnych szczególnych przypadkach. Według dzisiejszych niezbyt surowych poglądów żaden sposób zapobiegania ciąży nie zasługuje na całkowite odrzucenie lub też jest ogólnie szkodliwy: jeśli więc odradza się jakąś mnie! skuteczną meLodę z powodu słabszych jej wyników, nie oznacza to, że powinna ona być na zawsze zaniechana,

W niniejszym rozdziale chcemy omówić jedynie pięć metod zapobiegania ciąży, a mianowicie: trzy metody oparte o środki mechaniczne, ,,pigułki” do użycia wewnętrznego oraz w końcu niemechaniczną, niechemiczną, metodę obliczania dni „niepłodnych”, ważną chociażby z tego powodu, że – przejściowo – jest ona jedyną metodą dopuszczalną dla praktykujących katolików.

Zanim przystąpimy do dokładnego omówienia , rzućmy jeszcze okiem na szeroko rozpowszechniane, lecz mniej skuteczne metody. Coiius» interniplus (spółkowanie przerywane) zostai już uprzednio omówiony. Mimo że dla -wielu ludzi spółkowanie to jest nie do przyjęcia, oraz z wielu względów niekorzystne i nieskuteczne, prawdopodobnie jest ono najbardziej rozpo-' wszechnioną na całym świec-ie metodą kontroli urodzin. Po- wndów tego należy szukać w tym, że stosowanie go nie wymaga żadnych przygotowań ani, wydatków. Mimo wielkiej liczby niepowodzeń, stale spotyka się pary stosujące tę metodę z reguły lub tylko w razie konieczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>