Preludium stosunku płciowego

Inne przypadki są również bardzo pouczające: jeszcze przed eja- kulacją z ujścia cewki, moczowej mężczyzny może się wydostawać znikoma ilość spermy. Może to w zupełnośri wystarczyć do wyjaśnienia pewnych przypadków zapłodnienia mimo „’pewnych metod zapobiegawczych1′.

Natomiast w parze związanej uczuciem miłości finał tworzy ważną fazę stosunku płciowego, która wprawdzie w zwykłym małżeństwie jest, niestety, zaniedbana, ałe która w małżeństwie doskonałym powinna-być jak najbardziej pielęgnowana. .

Końca finału właściwie nie daje się oznaczyć. Przebrzmie- wa on, lecz pozostawia echo stwarzające warunki dla rozpoczęcia nowego preludium. W ten sposób powstaje ciągłość stosunku płciowego, którą uważam za najpiękniejsze osiągnięcie małżeństwa doskonałego, a równocześnie za jego najważniejsze podłoże.

Gdy pojawiają się pierwsze oznaki popędu do zbliżenia, rozpoczyna się preludium stosunku płciowego. PrzebiegS ono narastając, w jednym przypadku wolniej, w innym szybciej, a w jeszcze innym (wyjątkowrym) niemalże błyskawicznie.

Gdzie kończy się preludium? – Tam, gdzie rozpoczyna się gra miłosna. Nie potrzeba obszerniejszych rvyjaśnień, aby zrozumieć, że najczęściej obie fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą i nie ma żadnego ostro odgraniczającego je momentu: zjawiska i działania należące do fazy drugiej dają się zauważyć również w pierwszej, natomiast – zwłaszcza u kobiety – zdarza się, że brzmią jeszcze tony preludium, podczas gdy gra miłosfia jest już w pełnym toku. Mimo powyższego wydaje mi się słuszne oznaczenie granicy między tymi dwiema fazami, co zresztą nie jest takie trudne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>