Monthly Archives Czerwiec 2017

Maxima potrzeb seksualnych

Wspomniane tu, wzmożone libido, następujące w 12-13 dniu po początku menstruacji, dalekie jest od tego, aby być staiym. Nie jest ono nawet częste. Jeśli na ogói mogę się zgodzić z Marią Stopes – oczywiście z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym częstości tego zjawiska – że niektóre kobiety odczuwają nasilenie popędu do zbliżenia w dniach poprzedzających menstruację, muszę wyrazić sprzeciw, gdy chodzi o nasilenie tego popędu w okresie międzymiesiączkowym, bowiem od zapytywanych kobiet częściej otrzymywałem odpowiedzi, że w okresie tym libido raczej zmniejszało się , niż zwiększało.

więcej

Aphrodisiaca

Inne lekarstwa, podnoszące ogólny stan zdrowia, wywierają wskutek tego również wzmacniający wpływ na czynności seksualne. Między tymi lekarstwami znajdują się także takie, jak np. związki fosforu, które wywierają stosunkowo silny korzystny wpływ na potrzeby seksualne.

więcej

Jak kształtuje się jego higiena?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wpierw wyjaśnić, co to jest w-ydolność seksualna małżonków, oraz uzmysłowić sobie, w jaki sposób i w jakim stopniu wpływają na tą wydolność – i w ogóle na współżycie seksualne – różnorodne zewnętrzne i wewnętrzne warunki życiowe. Z czynników tycn sama już wyłoni się racjonalna, zdrowa regulacja zachowania seksualnego.

więcej

Analiza całowania

Przy tych pocałunkach również można osiągnąć różne natężenie bodźców poprzez stopniowanie ich oraz zmianę jakości i intensywności. Odcienie ich mogą się wahać od pocałunków lekko muskających lub łechcących do silnie ssących lub kąsających.

więcej

Czynny zmysł dotyku

Czynny zmysł dolyku wyzwala wyraźne, między innymi również i bardzo silne stany podniecenia seksualnego, gdy dotykanie ciała człowieka odbywa się w zamiarach erotycznych, lub co najmniej w podświadomym do tego nastawieniu. Przy odpowiednim nastawieniu, najlżejsze, nawet przypadkowe dotknięcie może spowodować dreszcz rozkoszy miiosnej.

więcej

Popudzanie potencji różnymi środkami cz. II

Jeśli chcielibyśmy się ograniczyć tylko do pobudzeń miejscowych, można stosować dla obojga płci nasiadówki kwaso- węglowe, które łączą zaletę prostoty z koncentracją działania pobudzającego na dolną część tułowia. W lekkich postaciach obniżenia pobudliwości miejscowej mogą one stanowić dobry środek pomocniczy do przygotowania się do mającego się odbyć stosunku plciov,’ego. Lekarz, który w tym celu będzie je zaleca!, zawsze zaznaczy, że zabieg mający wyraźnie cechy szLucznego przygotowania się do zaplanowanego stosunku oznacza błąd estetyczny – zwłaszcza dla kobiety. Może nawet wpływać hamująco na jej odczucia. Aby uniknąć takiej sytuacji, nasiadówki przez jakiś czas stosować trzeba regularnie, w każdy wieczór, bezpośrednio przed układaniem się do łóżka. Jeśli potem dojdzie do stosunku płciowego, będzie on miał charakter spontaniczny, niezbędny dla możliwie dobrego I pięknego jego przebiegu.

więcej

Po stosunku seksualnym

Mężczyzna, który poddaje się nawykowi zaspokojenia potrzeby snu po zakończonym spólkowaniu (a istnieją takz.e kochający mężczyźni, którzy czynią to z niewiedzy lub bezmyślności). który odwraca się t chrapie, podczas gdy u jego małżonki podniecenie seksualne dopiero zaczyna opadać – nie tylko, że sam siebie pozbawia najpiękniejszych odczuć, iecz burzy również złudzenia żony. Dowodzi on w ten sposóbże nie ma pojęcia o istocie kobiety, o pięknie jej miłości, o uczuciach, które w niej rozbudził, o jej pragnieniu pieszczot, które znacznie przedłuża czas trwania osiągniętego orgazmu. W finale przejawia się kultura miłosna mężczyzny.

więcej

Pachnidła a odczucia seksualne

Podsumowując to co powiedziano, widzimy, że zmysł węchu nawet u ludów cywilizowanych ma ścisły związek z odczuciami seksualnymi. Ogólnie mówiąc, zarówno zapachy seksualne, jak i silne osobnicze wywierają u osób na pewnym poziomie intelektualnym raczej negatywny wpływ przy pierwszych próbach zbliżenia, a więc wytwarzają łub wzmacniają antypatię seksualną. Jeśli jednak przekroczony zostanie pewien próg tego zbliżenia, mogą działać podniecająco lub też wydatnie wzmagać istniejące już podniecenie seksualne. Jednakże anomalie zapachów, zwłaszcza zdradzające nie- domycie, mogą działać hamująco nawet na daleko zaawansowane podniecenie seksualne.

więcej

Objawy wypadowe

Szczególnie silnie przejawiają się zaburzenia klimakterycz- ne, tzw. objawy wypadowe, gdy czynność jajników (oraz miesiączka) ustanie nagle. Jeśli zaś klimakterium przebiega tak. że miesiączka staje się coraz słabsza i okresy międzymiesiącz kowe stają się coraz dłuższe (co oznacza powolne ustawanie czynności jajników), wówczas objawy wypadowe, zwłaszcza te ze strony psychiki, są słabsze i łatwiejsze do zniesienia. Kobiety, które w okresie klimakierium wykazują równowagę psychiczną, spokój i pogodny nastrój, to te, u których czynność jajników ustępowała powoli.

więcej

Każdy narząd ulega pewnego stopnia zanikowi

W myśl tego, co dzisiaj v iemy. wydaje mi, się, że dla zdrowego mężczyzny pięćdziesicciolatka lub sześćdziesięciolatka najlepsze byłoby zapobieganie – według możliwości – starzeniu się jego gruczołów płciowych. Polega ono (przyjmuję przy tym, że strzegł je zawsze przed chorobą i zakażeniem!) na wykonywaniu regularnych czynności seksualnych, niezbyt wyczerpujących jak na ten wiek. ale i niezbyt rzadkich.

więcej

Krzywa ciążowa

Jestem w stanie przedstawić krzywą temperatury zdrowej, młodej, miesiączkującej co 28 dni kobiety, która w trakcie regularnego sporządzania krzywych mierzyła nadal temperaturę aż do wystąpienia bólów porodowych. Przed ciążą, jak również w późniejszym czasie krzywe wykazywały regularne fa- listę przebiegi. Po „wystąpieniu ciąży nie tynko nie pojawiia się miesiączka, lecz nie doszio również do spadku poziomu krzywej. Temperatura utrzymywała się na tym samym, średnim poziomie aż do końca czwartego miesiąca ciąży (miesiąc ciążowy Jiczy 28 dni, tak jak cykl menstruacyjny): w piątym i szóstym miesiącu zaczęta się powoli i równomiernie obniżać, a od siódmego miesiąca obniżała się szybko. Na początku ósmego miesiąca pojawi) się nowy poziom temperatury odpowiadający średniemu w czasie cyklu menstruacyjnego (a zatem poza okresem ciąży) i utrzymywał się stale przez 12-14 tygodni, aż do rozpoczęcia się bólów porodowych.

więcej

Jakie jest stanowisko protestantyzmu do antykoncepcji?

Orientacja w tym zakresie jest nadzwyczaj trudna: nie tylko dlatego, że protestantyzm nie stanowi jednolitej całości (jak np. katolicyzm lub judaizm), lecz dlatego, że jego wyznawcy okazują bojażń przed omawianiem spraw seksualnych. Wielu wybitnych duszpasterzy, licznych kierunków oraz z wielu krajów, do których zwracałem się z zapytaniem, odpowiedziało, że nie ma w tej sprawie własnego sądu ani doświadczenia, gdyż zagadnienie związane z tym, co jest w małżeństwie dozwolone a co zakazane, nigdy nie było poruszane między nimi i ich podopiecznymi oraz że nie znana im jest literatura z tego zakresu. Holenderski profesor teologii, któremu jestem za to bardzo wdzięczny, pomógł mi w znalezieniu drogi do „obszernej” literatury. Aie także-i w niej znalazłem odpowiedź za’ed- wie na część nurtujących mnie pytań: nie dało mi to zresztą nic więcej ponad to, czego miałem okazję dowiedzieć się od coraz liczniejszych teologów interesujących się moją pracą.

więcej

Jajniki zawierają około 100 000 zawiązków

Ciaiko żółte rozwija się z pęcherzyka Graafa, który pozostaje po jaju wydostającym się z jajnika. Jeśli jajo zostaje zapłodnione, ciałko żółte powiększa objętość i pozostaje aktywne w czasie pierwszych trzech miesięcy ciąży: w tym właśnie okresie chroni ono rozwój zarodka i pomaga w uniknięciu poronienia. Po tym czasie ciałko żółte zaczyna zanikać, a wytwarzanie nadal koniecznego – i to w coraz większej ilości – progesteronu przejmuje na siebie łożysko na cały pozostały okres ciąży. Jeśli jajo nie zostanie zapłodnione, wówczas ciałko żółte staje się coraz mniejsze, a w końcu zanika: ustaje również jego oddziaływanie. I znowu pojawia się miesiączka, rozpoczynająca na nowo cały cykl dojrzewania, owulacji i zapłodnienia – lub niezaplodnienia – aż do czasu wystąpienia ciąży lub okresu następowego nieciążo- wego.

więcej