Zapobieganie ciąży

Książka o małżeństwie doskonałym byłaby niepełna bez omówienia zagadnienia kontroli urodzin. Jeśli chce się osiągnąć idealne współżycie małżeńskie, należy wiedzieć, ż.e żadna miłość, ani skłonność, ani technika seksualna nie może równoważyć łęku: dla większości lęk wiąże się ze zbyt częstą i niepożądaną ciążą. Prawie wszyscy zdecydowani są planować przyszłość własną i dzieci – zmienia się jedynie modus operandi, od planowego stosowania środków zapobiegających ciąży aż do całkowitego ich odrzucenia w przekonaniu,, że można utrzymać Wszystkie dzieci urodzone w małżeństwie.

Mimo tego większość par małżeńskich uznała zapobieganie ciąży za składnik współżycia małżeńskiego, nawet wtedy, gdy praktykują je okresowo i nieregularnie. Swoboda postępowania jest prawem człowieka, dlatego do małżonków należy .decyzja czy zapobiegać ciąży oraz wybranie sobie odpowiedniej metody. Należy jednak wspomnieć, że stosunek płciowy daje mniej satysfakcji, jeśli istnieje obawm przed ciążą (może to dotyczyć zarówno mężczyzny, jak i kobiety).

Brak wiedzy o zapobieganiu ciąży jest uwarunkowany częściowo przez fałszywre informacje, a częściowo i tym, że wiele mężczyzn i kobiet niechętnie próbuje dowiedzieć się czegoś o tym, co uważają za sprawo całkowicie osobistą. Hołdują oni przekonaniu, że niewiedza o kontroli urodzin oznacza ignorancję w zakresie spraw seksualnych w ogóle: czują się przez to małowartościowi i mają zahamowania odnośnie pytania o radę.

Dla przeciążonego praktykującego lekarza zajmowanie się tym półpsychologicznym, półpraktycznym problemem oznacza olbrzymią stratę czasu. Jednakże w każdym przypad- ku. gdy nie chce on sam udzielić rady, powinien skierować pacjenta do lekarza lub odpowiedniej organizacji (u nas Towarzystwo Planowania Rodziny, przyp. red.) interesującej się tymi sprawami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>