Jakie jest stanowisko protestantyzmu do antykoncepcji? cz. II

Wydaje mi się, że w kościele anglikańskim wyznawcy High Church zbliżają się pod tym względem do katolików, natomiast wyznawcy Low Church skłaniają się raczej do poglądów kalwinów. Sądzę zaś, że prawowierni amerykańscy protestanci bliscy są poglądom starych purytan.

więcej

Jajowody

Bliskie sąsiedztwo między narządami płciowymi a otrzewną jest szczególnie ważne, gdy narządy płciowe – wskutek ich połączenia ze światem zewnętrznym oraz dużej podatności na zakażenia – łatwo mogą pośredniczyć w przedostaniu się do jamy brzusznej drobnoustrojów wywołujących stany zapalne.

więcej

Szkoła językowa- gdzie ją znaleźć?

Szkoła językowa Gliwice

niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie może mieć znajomość języka obcego, niezależnie od tego czy znajdujemy się na studiach czy tez jednak pracują...

więcej

Szkoła językowa-sprawdź sam

Szkoła językowa Warszawa

możliwości związane z edukacja jeśli chodzi o naukę języka obcego wciąż się zmieniają...

więcej

Szkoła językowa-skuteczne działanie

Szkoła językowa Poznań

wiadomo, że czasami mamy oczekiwania co do tego, że chcemy poznać jakiś język, jednak nie do końca wiemy w jaki sposób można będzie wziąć się za realizację właśnie tego typu przedsięwzięcia...

więcej

Szkoła językowa- by się nauczyć

Szkoła językowa Wrocław

wiadomym jest, że właściwie każdy chciałby znać przynajmniej język obcy. Jednak wiadomo, że w szkole nie zawsze chciało nam się uczyć, nawet jeśli to przez te wszystkie lata zapomnieliśmy...

więcej

Szkoła językowa- efekty

Szkoła językowa Katowice

możliwości związane z nauka języka obcego ciągle się zmieniają...

więcej

Jajowody – dalszy opis

Na wewnętrznej ścianie jajowodu znajdują się liczne po dłużne fałdy, pokryle warstwą komórek, które mają mikroskopijne, delikatne wioski zwrócone w stronę światła jajowodu. Wioski znajdują się w stałym ruchu – i to w określonym kierunku, tj. w stronę jamy macicy. Ponieważ wioski (tzw. nabłonek migawkowy) pracują nieprzerwanie przez cale życie, wytwarza się stały prąd płynu zmierzający od jamy brzusznej do macicy. Prąd ten w znacznym stopniu przyczynia się do wypełnienia zadań jajowodów. Zadania te polegają na umożliwieniu spotkania się plemników z jajem oraz przetransportowaniu zapłodnionego jaja do macicy. Wytworzony przez nabłonek migawkowy prąd płynu użyteczny jest z dwóch względów: 1) dzięki właściwościom ssącym prąd wciąga do brzusznego końca jajowodu jajo wyrzucone z jajnika, oraz (jeśli w międzyczasie zostanie ono zapłodnione) dostarcza je do macicy i 2) pobudza plemniki do szybszych ruchów w kierunku jaja. Jak wiadomo, plemniki mają właściwość poruszania się – i to w kierunku przeciwnym do prądu płynu. Tak więc ten sam prąd płynu umożliwia spotkanie się szukających się dwóch rodzajów komórek płciowych, tj. plemników i jaja, celem złączenia ich w jedną całość. Z reguły poiączenie to, czyli zapłodnienie, następuje w bocznej, zagiętej części jajowodu. Zapłodnione jajo zaczyna się rozwijać w czasie-transportowania go przez jajowód do macicy. W tydzień po zapłodnieniu zagnieżdża się ono w ścianie macicy. Przy transporcie dużą rolę odgrywa również warstwa mięśniowa jajowodu wraz z jej ruchami robaczkowymi oraz powstające wskutek nich działanie ssące, które wydatnie przyczynia się do przesunięcia jaja do macicy.

więcej

Indywidualne cechy mają ogromne znaczenie w związkach

Mógłby mi ktoś powiedzieć, że nie chodzi tu wyłącznie o wrażenia słuchowe, iecz że silnie współdziała przy tym postawa ukochanej, wyraz jej twarzy i jej spojrzenie. Takiemu odpowiem, że jest to możliwe, a nawet powszechnie spotykane. Jednak może być i tak, że tylko i wyłącznie zmysł słuchu może wywierać powyższe działanie. Jako dowód na to przytaczam fakt, że ten sam efekt może być wywołany przez głos przekazany telefonicznie. Efekt ten zresztą może na długi czas ulkwić w pamięci, co jest wyrazem jeyo siły i trwałości. Istotnie, znam przypadki, gdzie wspomnienia przebrzmiałej miłości przywodziły na myśl w pierwszym rzędzie dźwięk słowa przekazywanego telefonicznie.

więcej

Harmonijnie przebiegające współżycie seksualne

Prawdopodobnie ma tu miejsce zsumowanie wszystkich czynników oddziaływających na naturalny przebieg stosunku, które zapewniają pełny, korzystny wynik, tj. rozwój całego ciała. Z tego wynika, że pominięcie wpływu jakiegokolwiek czynnika wywołuje pewne szkody, a w każdym razie stanowi pewien minus.

więcej

Gruczoł krokowy

Gruczoł krokowy, czyli stercz (prostata) ma kszlałl kasztana. Otacza on tylną część cewki moczowej w ten sposób, że większa jego część znaithije się poza nią, a o wiele mn.ej- sza przed nią. Przednia powierzchnia gruczołu zbliżona jest do dolnego brzegu spojenia łonowego. Do powierzchni górnej przylega ściśle szyjka pęcherza. Tylna ściana, jak widać tu na tabl. V (nr 9), która zwrócona jest zarazem ku dołowi, le/y w pobliżu przedniego uwypuklenia odbytu (uwypuklenie 'o zostało opisane przy przedstawianiu anatomii żeńskich narządów płciowych). Dolny biegun gruczołu krokowego opiera stę o mięśnie dna miednicy, tuż ponad wejściem do cewki moczowej w część jamistą prącia.

więcej

Fizjologia seksualna człowieka – kontynuacja

Właściwości seksualne, odczucia, skłonności oraz częściowo i czynności płciowe, zwłaszcza u dorosłych, nie są wyłącznie związane z czynnością gruczołów płciowych. Gdyby tak było, to ustanie czynności tych gruczołów pociągałoby za sobą natychmiastowe zmiany w powyższych funkcjach. W rzeczywistości jednak odczucia i czynności seksualne mają miejsce nadal u osób, u których nie działają już gruczoły płciowe !np. na skutek usunięcia lub choroby niszczącej gruczoł, lub też zmian wstecznych i zaniku fizjologicznego, który zdarza się u kobiet mniej więcej między 43 a 50 rokiem życia).

więcej

Falisty cykl procesów życiowych kobiety

W okresie przedklimakterycznym (poprzedzającym okres przejściowy) zwykle zwiększają się potrzeby seksualne oraz rozkosz przeżywana w czasie aktu seksualnego. Często bywa tak i w okresie przejściowym, a w rzadszych przypadkach wzmożenie potrzeb i odczuć seksualnych utrzymuje się dluqo po zakończeniu tego okresu. Najczęściej jednak wzmożenie to jest przejściowe i powraca do poprzedniej normy. Pielęgnacja odczuć seksualnych diugo jeszcze je utrzymuje: podobnie jak narządy płciowe regularnie wykonujące swe czynności płciowe pozostają zdolne do nich, nawet wtedy gdy dochodzi do zmian związanych z podeszłym wiekiem (zanik faid pochwowych, zwiotczenie warg sromowych dużych). Jeśli mdnak brak jest bodźców seksualnych, wówczas odczucia seksualne w okresie menopauzy stają się siabsze i szybko zanikają, Narządy ptciow:e ulegają wtedy zanikowi (atiophia). Powtórzmy krótko ito. co powiedzieliśmy w powyższym rozdziale o współzależności zjawisk:

więcej

Doświadczenia w stosowaniu gry miłosnej

Należy zresztą powtórzyć, że przy pocałunku podniecającym odczucie rozkoszy u dostarczyciela uwarunkowane jest podnietami wyłącznie psychicznymi, związanymi z radością dawania oraz własnymi wyobrażeniami rozkoszy (nie przeszkadza to temu, aby podniety te były silne oraz doprowadzały do wystąpienia silnego podniecenia, erekcji itp.) – natomiast podniety odbiorcy, mimo swego składnika psychicznego, są przede wszystkim natury fizycznej.

więcej