Category Małżeństwo

Sperma – dalszy ciąg

Dzięki rytmicznym skurczom nasienie wylryskuje z zewnętrznego ujścia cewki moczowej z dużą silą, pozwalającą się mierzyć na podstawie odległości, którą przebywa, jeśli wytrysk odbywa się w wolnej przestrzeni. Odległość ta wynosi najczęściej nie więcej niż 14-20 cm, lecz donoszono również o odległości wynoszącej ponad 1 m.

więcej

Pomiędzy żołędzią a napletkiem łechtaczki

Duże znaczenie ma łakt, że łechtaczka (podobnie jak pozostałe narządy płciowe żeńskie) osiąga swój pełny rozwój i ostateczną wielkość dopiero po dłuższym czasie utrzymywania regularnych stosunków płciowych. Łechtaczka może również osiągnąć pełny rozrost u kobiety uprawiającej często samogwałt (masturbację), nawet gdy nigdy nie utrzymywała normalnych stosunków płciowych.

więcej

Postawa jeźdźca przy spółkowaniu cz. II

Jeśli chodzi o rodzaj pobudzeń wzajemnie dostarczanych sobie przez narządy żeńskie i męskie, zrozumiałe jest, że przy opuszczaniu się kobiety są one podobne do opisanych przy położeniu wyprostnym (II). Przy podnoszeniu się zaś są podobne do powstających w ułożenie zgiętym (III). W momencie, w którym członek wnikną) najgłębiej do pochwy, powstaje zgodność znana nam już z ułożenia normalnego. Jeśli jednak moment ten zostaje przewlekany poprzez zastosowanie krótkiej pauzy, uwydatniają się wówczas wszelkie możliwości gry mięśniowej, którą uprzednio opisaliśmy. Oprócz tego dochodzi do powstania nowych pobudzeń, których uprzednio nie spotykaliśmy. Powstają one w takim ułożeniu kobiety, ponieważ członek wnika maksymalnie do pochwy, podobnie jak w położeniu zgiętym. z.o:ąuz styka się wtedy bezpośrednio z częścią pochwową. Obydwie te części ciała przylegające ściśle do siebie mogą się jednak wzajemnie przesuwać, gdyż część pochwowa umocowana jest dość elastycznie w pochwie i kobieta w tym ułożeniu (w przeciwieństwie do III) ma możliwości wykonywania bocznych ruchów miednicą i brzuchem – i to w dowolnym kierunku. Ponieważ każdy ruch udziela się części pochwowej, ociera się ona o żolądż (kióre przy tak głębokim wprowadzeniu członka jest jak gdyby unieruchomiona). Torcie to jest dość intensywne, co jest wynikiem obnstronnego ucisku. Wskutek tego tarcia w obydwu narządach powstają bodźce o tak znacznej sile, jakiej nie re- jesiruje się w żadnym z powyżej opisanych ułożeń: dodatkowo przyczynia się do tego fakt, że obie pocierające się części mają prawie jednakową konsystencję oraz w przybliżeniu ten sani kształt.

więcej

Ejakulacja

Końcowe odcinki nasieniowodu, które doprowadzają do cewki moczowej łączną zawartość obydwu baniek nasieniowodów oraz pęcherzyków nasiennych, mają tylko 2-2,5 cm długości. Przebijają onegruczoł krokowy w kierunku ukośnym i dośrodkowym oraz uchodzą gęsto obok siebie skupione na szczycie wzgórka nasiennego.

więcej