Category Małżeństwo

Jakie jest stanowisko protestantyzmu do antykoncepcji? cz. II

Wydaje mi się, że w kościele anglikańskim wyznawcy High Church zbliżają się pod tym względem do katolików, natomiast wyznawcy Low Church skłaniają się raczej do poglądów kalwinów. Sądzę zaś, że prawowierni amerykańscy protestanci bliscy są poglądom starych purytan.

więcej

Gruczoł krokowy

Gruczoł krokowy, czyli stercz (prostata) ma kszlałl kasztana. Otacza on tylną część cewki moczowej w ten sposób, że większa jego część znaithije się poza nią, a o wiele mn.ej- sza przed nią. Przednia powierzchnia gruczołu zbliżona jest do dolnego brzegu spojenia łonowego. Do powierzchni górnej przylega ściśle szyjka pęcherza. Tylna ściana, jak widać tu na tabl. V (nr 9), która zwrócona jest zarazem ku dołowi, le/y w pobliżu przedniego uwypuklenia odbytu (uwypuklenie 'o zostało opisane przy przedstawianiu anatomii żeńskich narządów płciowych). Dolny biegun gruczołu krokowego opiera stę o mięśnie dna miednicy, tuż ponad wejściem do cewki moczowej w część jamistą prącia.

więcej

Doświadczenia w stosowaniu gry miłosnej

Należy zresztą powtórzyć, że przy pocałunku podniecającym odczucie rozkoszy u dostarczyciela uwarunkowane jest podnietami wyłącznie psychicznymi, związanymi z radością dawania oraz własnymi wyobrażeniami rozkoszy (nie przeszkadza to temu, aby podniety te były silne oraz doprowadzały do wystąpienia silnego podniecenia, erekcji itp.) – natomiast podniety odbiorcy, mimo swego składnika psychicznego, są przede wszystkim natury fizycznej.

więcej

Dni niepłodne

Metoda ta, opierająca się na „rytmie” lub „dniach niepłodnych”, nie wymaga żadnych środków mechanicznych, chemicznych ani farmakologicznych. Miliony ludzi, które stosują tę metodę z własnego wyboru lub z przekonań religijnych, znają ją jako „jedyną metodę,, naturalną” – określenie, które wywołało bardzo wiele dyskusji i sporów.

więcej

Czynniki wywierające wpływ na strefę seksualną

Spośród czynników7 wywierających wpływ na sferę seksualną, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, należy wymienić następujące. Chodzi tu głównie o mniej lub bardziej rytmiczne wstrząsy, które przez dłuższy czas udzielają się ciaiu w pozycji siedzącej. Podczas konnej jazdy, częściej w czasie jazdy w pociągu, rzadziej w samochodzie lub na rowerze może pojawić się u mężczyzny erekcja. Można by z tego wnioskować, że właśnie krótkie i twarde wsLrząsy wywołują to pobudzenie, natomiast bardziej elastyczne, dłuższe i silniejsze wykazują pod tym względem słabe działanie. Należy przy tym podkreślić, że przyczyną erekcji w tych przypadkach nie są wyobrażenia erotyczne. Bowiem może ona powstawać wtedy, gdy psychika zaabsorbowana jest zupełnie czym innym: erekcja taka zostaje uświadomiona dopiero wtedy, gdy już istnieje. Wtedy może ona jednak pobudzić wyobraźnię erotyczną. Ta zaś z kolei może wieść do działań seksualnych, gdy tylko zdarzy się okazja. W ten sposób można wyjaśnić względnie dużą częstotliwość stosunków płciowych podczas lub bezpośrednio po podróży np. pociągiem u par, które i bez tego mają wystarczającą ilość okazji do zespolenia seksualnego.

więcej

Czasu trwania finału stosunku seksualnego

Dlatego jednak niewiele więcej można o nim powiedzieć. Technika finału należy do dziedziny czysto psychologicznej. Gdyby pokusić się o opisanie, należałoby przedstawić całą psychologię miłości – ra/em z jej na !subtelniejszymi dążeniami, najsłabszymi prądami, nurtami oraz przeciwnymi prądami. Ograniczę się tylko do jednej rady: pielęgnujcie tę część waszych stosunków płciowych z największą troskliwością i oddaniem! Jednakże strzeżcie się przesady! W żadnym stadium nadmiar nie jest tok szkodliwy, jak tutaj, gdzie wszystko jest tak subtelnie rioniowane i delikatnie tonowane. że może być zaledwie tylko zaznaczone.

więcej

Bóle poporodowe

Jako wyjaśnienie musimy przyjąć zmiany, jakim pb zapłodnieniu podlega jajnik uraz jego czynności, a także towarzyszące temu przestrojenie w zakresie przemiany materii. (Tor. to, co powiedziano w rozdz. III-3J

więcej

Maxima potrzeb seksualnych

Wspomniane tu, wzmożone libido, następujące w 12-13 dniu po początku menstruacji, dalekie jest od tego, aby być staiym. Nie jest ono nawet częste. Jeśli na ogói mogę się zgodzić z Marią Stopes – oczywiście z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym częstości tego zjawiska – że niektóre kobiety odczuwają nasilenie popędu do zbliżenia w dniach poprzedzających menstruację, muszę wyrazić sprzeciw, gdy chodzi o nasilenie tego popędu w okresie międzymiesiączkowym, bowiem od zapytywanych kobiet częściej otrzymywałem odpowiedzi, że w okresie tym libido raczej zmniejszało się , niż zwiększało.

więcej

Aphrodisiaca

Inne lekarstwa, podnoszące ogólny stan zdrowia, wywierają wskutek tego również wzmacniający wpływ na czynności seksualne. Między tymi lekarstwami znajdują się także takie, jak np. związki fosforu, które wywierają stosunkowo silny korzystny wpływ na potrzeby seksualne.

więcej

Jak kształtuje się jego higiena?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wpierw wyjaśnić, co to jest w-ydolność seksualna małżonków, oraz uzmysłowić sobie, w jaki sposób i w jakim stopniu wpływają na tą wydolność – i w ogóle na współżycie seksualne – różnorodne zewnętrzne i wewnętrzne warunki życiowe. Z czynników tycn sama już wyłoni się racjonalna, zdrowa regulacja zachowania seksualnego.

więcej

Czynny zmysł dotyku

Czynny zmysł dolyku wyzwala wyraźne, między innymi również i bardzo silne stany podniecenia seksualnego, gdy dotykanie ciała człowieka odbywa się w zamiarach erotycznych, lub co najmniej w podświadomym do tego nastawieniu. Przy odpowiednim nastawieniu, najlżejsze, nawet przypadkowe dotknięcie może spowodować dreszcz rozkoszy miiosnej.

więcej

Popudzanie potencji różnymi środkami cz. II

Jeśli chcielibyśmy się ograniczyć tylko do pobudzeń miejscowych, można stosować dla obojga płci nasiadówki kwaso- węglowe, które łączą zaletę prostoty z koncentracją działania pobudzającego na dolną część tułowia. W lekkich postaciach obniżenia pobudliwości miejscowej mogą one stanowić dobry środek pomocniczy do przygotowania się do mającego się odbyć stosunku plciov,’ego. Lekarz, który w tym celu będzie je zaleca!, zawsze zaznaczy, że zabieg mający wyraźnie cechy szLucznego przygotowania się do zaplanowanego stosunku oznacza błąd estetyczny – zwłaszcza dla kobiety. Może nawet wpływać hamująco na jej odczucia. Aby uniknąć takiej sytuacji, nasiadówki przez jakiś czas stosować trzeba regularnie, w każdy wieczór, bezpośrednio przed układaniem się do łóżka. Jeśli potem dojdzie do stosunku płciowego, będzie on miał charakter spontaniczny, niezbędny dla możliwie dobrego I pięknego jego przebiegu.

więcej

Po stosunku seksualnym

Mężczyzna, który poddaje się nawykowi zaspokojenia potrzeby snu po zakończonym spólkowaniu (a istnieją takz.e kochający mężczyźni, którzy czynią to z niewiedzy lub bezmyślności). który odwraca się t chrapie, podczas gdy u jego małżonki podniecenie seksualne dopiero zaczyna opadać – nie tylko, że sam siebie pozbawia najpiękniejszych odczuć, iecz burzy również złudzenia żony. Dowodzi on w ten sposóbże nie ma pojęcia o istocie kobiety, o pięknie jej miłości, o uczuciach, które w niej rozbudził, o jej pragnieniu pieszczot, które znacznie przedłuża czas trwania osiągniętego orgazmu. W finale przejawia się kultura miłosna mężczyzny.

więcej

Jakie jest stanowisko protestantyzmu do antykoncepcji?

Orientacja w tym zakresie jest nadzwyczaj trudna: nie tylko dlatego, że protestantyzm nie stanowi jednolitej całości (jak np. katolicyzm lub judaizm), lecz dlatego, że jego wyznawcy okazują bojażń przed omawianiem spraw seksualnych. Wielu wybitnych duszpasterzy, licznych kierunków oraz z wielu krajów, do których zwracałem się z zapytaniem, odpowiedziało, że nie ma w tej sprawie własnego sądu ani doświadczenia, gdyż zagadnienie związane z tym, co jest w małżeństwie dozwolone a co zakazane, nigdy nie było poruszane między nimi i ich podopiecznymi oraz że nie znana im jest literatura z tego zakresu. Holenderski profesor teologii, któremu jestem za to bardzo wdzięczny, pomógł mi w znalezieniu drogi do „obszernej” literatury. Aie także-i w niej znalazłem odpowiedź za’ed- wie na część nurtujących mnie pytań: nie dało mi to zresztą nic więcej ponad to, czego miałem okazję dowiedzieć się od coraz liczniejszych teologów interesujących się moją pracą.

więcej