Category Małżeństwo

Jajniki zawierają około 100 000 zawiązków

Ciaiko żółte rozwija się z pęcherzyka Graafa, który pozostaje po jaju wydostającym się z jajnika. Jeśli jajo zostaje zapłodnione, ciałko żółte powiększa objętość i pozostaje aktywne w czasie pierwszych trzech miesięcy ciąży: w tym właśnie okresie chroni ono rozwój zarodka i pomaga w uniknięciu poronienia. Po tym czasie ciałko żółte zaczyna zanikać, a wytwarzanie nadal koniecznego – i to w coraz większej ilości – progesteronu przejmuje na siebie łożysko na cały pozostały okres ciąży. Jeśli jajo nie zostanie zapłodnione, wówczas ciałko żółte staje się coraz mniejsze, a w końcu zanika: ustaje również jego oddziaływanie. I znowu pojawia się miesiączka, rozpoczynająca na nowo cały cykl dojrzewania, owulacji i zapłodnienia – lub niezaplodnienia – aż do czasu wystąpienia ciąży lub okresu następowego nieciążo- wego.

więcej

Punktem odbioru ważnych seksualnie wrażeń wzrokowych jest oko

Szczególnie rafinowana pod względem seksualnym okazuje się moda, gdy – jak to było w czasach dyrektoriatu i obecnie – nie tylko pozwala na możliwie duże obnażenie ciała, aby zakryć pewne jego fragmenty, ale używa bardzo lekkich dokładnie przylegających tkanin, które pozwalają dostrzegać kształt i ruchy ciała, co właśnie działa o wiele bardziej ero- tyzująco niż całkowite obnażenie. Kobiety wiedzą o tym od najdawniejszych czasów i z wdziękiem robią z tego użytek (tańce za zasłoną, z woalem itp.).

więcej

Pielęgnowanie zdrowego związku małżeńskiego cz. II

W odniesieniu do małżeństwa doskonałego oznacza to, że doprowadzone do najwyższego stopnia rozwoju związki seksualne małżonków nie powinny upośledzać ich wspólnoty duchowej oraz wzajemnego udziału w życiu psychicznym: udoskonalenie czy-nności seksualnych musi iść w parze ze wzmocnieniem wszelkich kontaktów między małżonkami. Z reguły tak właśnie się dzieje. W małżeństwie doskonałym partnerzy pozostają kochankami właśnie wskuLek znacznego rozwoju ich kontaktów erotycznych. A. jak wiadomo, kochający się są w pełni nastawieni wyłącznie na siebie. Z tej strony więc rzadko zagraża to zdrowiu całości. Przeciwnie, niebezpieczeństwo powstaje raczej z nadmiaru objawów zależności i przywiązania, gdyż na długą metę staje się to nużące dia odbiorcy.

więcej

Termin „monogamiczny”

Zgadzam się z tym, że istnieją zespoły uczuć, którym, ze względu na ich pełnię, głębię i trwałość, nie można odmówić miana miłości, lecz które w wyjątkowych przypadkach mogą Pyć skierowane nie na jeden, lecz jednocześnie na wiele obiektów. Jednakże miłość w pełni rozwinięta charakteryzuje się istotną cechą monogamii . co do tego nie może być żadnej wątpliwości. Tak długo, jak długo człowiek jest namiętnie i wszelkimi zmysłami zakochany – opanowany jest myślami o obiekcie miłości, tak że w zasadzie człowiek taki jest mo- nogamistą, i to nawet wtedy, gdy zwyczaje (religijne lub rasowe), konieczność lub przymus okazyjnie skłaniają go do podjęcia stosunku płciowego z inną osobą niż ta, którą koriha. Inaczej jest w przypadku, gdy popęd seksualny nie jest zdolny do całkowitego przekształcenia się w miłość, lub też gdy traci ten wysoki stopień rozwoju. Wtedy u ludzi, a zwłaszcza u mężczyzny, pojawiają się pierwotne, zdecydowanie poligamiczne skłonności.

więcej

Pielęgnacja i utrzymywanie w czystości narządów płciowych

Chciałbym jeszcze podać kilka uwag o pielęgnacji narządów płciowych, a zwłaszcza o technice utrzymywania czystości. Uwagi te mogą wydawać sio nieważne, lecz tak nie jest. Zwłaszcza technika utrzymywania czystości często jest nie tylko nie wystarczająca, lecz także i w niewłaściwy sposób stosowana. Stale jednak mówiliśmy o tym, jak wielkie ma ona znaczenie.

więcej

Zjawiska ogólne przy spóikowamu – ciąg dalszy

W zakresie układu krążenia spotykamy się z rozszerzeniem lub zwężeniem drobnych naczyń krwionośnych w całym ustroju. Bladość twarzy występuje naprzemiennie z jej zaczerwienieniem. Na białkówce oczu widać wyraźne czerwone żyłki. Ciśnienie krwi jest podwyższone. Serce bije szybciej i mocniej. Objawy te nasilają się wraz ze wzrostem podniecenia i napięcia, a osiągają maksimum bezpośrednio przed orgazmem. Utrzymują się na tym poziomie w czasie początku orgazmu i przemijają wraz z ustępowaniem podniecenia (krzywa ich przebiega więc prawie równoległe z normalną krzywą spólkowania). Intensywność zmian krążeniowych nasila się odpowiednia do swoistego oddechu. Gdy krzywa podniecenia zbliża się do szczytu, oddech staje się płytki, szybki i coraz bardziej przerywany.

więcej

Błona dziewicza

Przy niedostatecznej czynności tych gruczołów mogą powstawać trudności przy spółkowaniu, które można usunąć w sztuczny sposób. O wiele rzadziej zdarzają się przypadki, w których trudności polegają właśnie na nadmiernym wydzielaniu śluzu, czemu przeciwdziała zmniejszenie się siły i liczby bodźców podniecających podczas spólkowania. Specjaliści znają nawet dość dużo takich przypadków.

więcej

Uczucie niechęci i znużenia

Uprzednio mówiliśmy juz o objawach psychicznych przt-d- i w czasie miesiączki. Uczucie niechęci i znużenia spotykane jest bardzo często, podobnie jak bóle głowy i migrena u po riatnych na nie kobiet. Często jest wzmożone wydzielanie śliny: występują naparły głodu lub brak apetytu, oraz zaburzenia żołądkowe: dość często spotykana jest skłonność do wymiotów, przykry zapach z us', wzmożone wytwarzanie gazów jelitowych, skłonność do częstych wypróżnień i biegunek, które pod koniec miesiączki ustępują miejsca zapar.ctu. Pojawiają się zaburzenia w układzie krążenia: nieregularne lętno, bicie serca, wzmożone poty, nabrzmiewanie żylak iw, zimne stopy, obrzmiewanie stawów oraz przekrwienie błony śluzowej nosa. Tarczyca ulega widocznemu obrzmieniu, podobnie jak struny głosowe. Zmniejsza się zdolność zamykania szpary głosowej wskutek obrzmienia tylnej ściany krtani bo- ghtej w gruczoły i naczynia krwionośne. U kobiet, które dużo mówią, np. u nauczycielek, dochodzi uh by do -zybkiego znużenia zwieracza strun głosowych, tak że ge s u ega zmianie i co najłatwiej dostrzegalne jest przy śpiewaniu): stąd skłonność do zmniejszania ku gór/e skali ton we, Pojawiaią się lekkie stany zapalne (spojówek) oraz zahi.r/ena czynnościowe narządu wzroku: mroczki, wyraźne onr4iai' zenie pola widzenia oraz rozpoznawania kolorów. Nierzadko pojawiają się również zaburzenia studiu.

więcej

Ułożenie tylne boczne przy spółkowaniu

Dla praktyki małżeńskiej położenie t.ylne boczne jest o wiele ważniejsze niż położenie brzuszne: ważniejsze nawet niż boczne ułożenie w pozycji pierwszej. W czasie długoletniego trwania małżeństwa pojawiają się krótsze iub dłuższe okresy, w których jedno z małżonków musi być oszczędzane (ogólnie iub w odniesieniu do stosunków płciowych).

więcej

Zapachach powodujących wstręt seksualny

Istnieją również osoby, które mają wyjątkowo silnie rozwinięty zmysi węchu. Uczeni zaliczają je do tzw. kategorii „typu oifaktorycznego”. Przez tę cechę bliższe są człowiekowi pierwotnemu i jego przodkom, u których zmysł węchu miał w odniesieniu do seksualizmu o wiele większe znaczenie niż zmysł' wzroku.

więcej

Długość życia plemników w narządach płciowych kobiety

Ruchy plemników w cieczy nasiennej i normalnych wydzielinach żeńskich narządów płciowych są samoistne. Nie wiadomo, czy znajdując się w narządach płciowych kobiety wykonują ruchy bezustannie, czy też okresowo odpoczywają. Ni° wiadomo też, czy celem uzupełnienia utraconej przy ruchach energii potrafią one wchłaniać pewne substancje z cieczy nasiennej lub wydzielin żeńskich, w obrębie których się zna}- dują. Możliwość takiego sposobu ich odżywiania, tj. poprzez otoczenie, w którym się znajdują, nie jest łatwa do wykazania. Okresowe przerwy w ruchach, a więc pauzy wypoczynkowe, również są do pomyślenia, gdyż – jak mówiliśmy uprzednio – mają one zdolność do poruszania się, lecz w ruch wprawia je dopiero domieszka określonych substancji. Wiemy, żł u zwierząt, np. u nietoperzy, które spólkują w jesieni, plemniki mogą przez całą zimę przebywać nieruchomo w macicy i dopiero na wiosnę zapłodnić dojrzewające wówczas jajo. Plemniki znajdujące się w spermie przechowywanej w cieplarce (zachowującej temperaturę ciała i zabezpieczającej je przed wyschnięciem) pozostają przy życiu przez S dni i w czasie tym wykonują nieustanne ruchy. Na tej podstawie można przyjąć, że wykonują także nieustanne ruchy w czasie, gdy znajdują się w środowisku żeńskim.

więcej

Zewnętrzne narządy płciowe

Czytelnik, który przeczyta) uważnie powyższe tytuły, zdaje sobie sprawą z tego, że zamiast pełnej rozprawy o fizjologii seksualnej kobiety znajdzie tu wydatne ograniczenie omawianego tematu,

więcej

Macica (ulerus)

Zmiany tego rodzaju, występujące zarówno w ciąży, jak i w wieku starczym, mają oczywiście duże znaczenie dla współżycia seksualnego. Macica (ulerus) jest narządem spełniającym o wiele ważniejsze funkcje niż zewnętrzne narządy płciowe i pochwa. Nie potrzebujemy jednak omawiać ich tak szeroko jak poprzednio opisanych narządów. Głównym zadaniem macicy jest przyjęcie z jajowodu zapłodnionego jaja, wszczepienie go w swoją śluzówkę, odżywianie go i ochranianie, a w końcu wydalenie płodu na światło dzienne.. Jest to więc narząd rodny, którego opis należy raczej do podręczników położnictwa, a nie mieści się w ramach niniejszej książki.

więcej

Stosunki płciowe w szczególnych warunkach fizycznych cz. II

Celowo użyłem wyrażenia: popycha to męża w ramiona ukochanej żony, gdyż należy podkreślić obydwa ostatnie słowa. Żona musi być kochana przez męża, aby być dla niego pociągającą w tym stanie, oraz musi być jego żoną, ln. musi tworzyć z nim trwałą wspólnotę seksualną, włącznie z istnieniem pewnych nawyków oraz obustronnego dostosowania się. W przeciwnym razie przeważają hamulce, które Stanowią przeciwieństwo podniet związanych z okresem miesiączki. Hamulce te nie są słabe i istnieją zarówno u mężczyzny, jak i kobiety. Niezależnie od względów dotyczących samopoczucia kobiety, podłożem ich są odczucia natury estetycznej, poczucie wstydu oraz mimowolnie nasuwające się myśli o nieczystości . Wszystkie te hamulce są jeszcze wydatnie wzmocnione przez odpowiednie zwyczaje, jakie pod tym względem przejęliśmy z przepisów starych, poligamicznych ludów. Wzmocnienie to przestaje wywierać swój wpływ dla tego. kto zastanowi się nad jego (wzmocnienia) pochodzeniem:

więcej