Menstruacja

Normalny czas trwania krwawienia miesiączkowego wynosi 3-5 dni. Istnieją jednak na przestrzeni czasu znaczne wahania fizjologiczne, nie tylko u różnych, ale i u lej samej kobiety. Niekiedy czas trwania i ilość wydalin zalezą częściowo od zachowania się miesiączkującej kobiety. Wie’e kobiet, także lekarek, stwierdza, że krwawienie jest mniej obfite przy wysiłkach związanych z pracą zawodową, a nawet po upra- wianiu sportu – mz przy stanie spoczynku. Ogoime można powiedzieć, że miesiączkę trwającą 1-2 dni ocenia się jako zbyt krótką, a trwającą 7-3 dni lub dłużej – jako zbyt długą i obfitą. W każdym razie należy podkreślić, że kobieta stwierdzająca u siebie zmiany w zwykłym czasie trwania i nasilenia miesiączki powinna szukać porady lekarskiej.

Miesiączka zwykle rozpoczyna się wzmożonym wydzielaniem śluzu, który szybko przybiera charakter wodnisty, po czym zabarwia się krwią – początkowo lekko, a potem coraz silniej. Krwawienie zwykle jest najsilniejsze w czasie dwu pierwszych dni. po czym staje się słabsze, zamienia się znowu w krwisto-wodniste, a w końcu zupełnie zanika. Nierzadko miesiączka może znikać na pół lub cały dzień pod koniec trwania, np. po 3 dniach.

Jeśli chodzi o ilość wydalonej krwi, można powiedzieć, że zwykle jest ona znacznie przeceniana. Na podstawie dokładnych badań Hoppe-Seilera i innych wiadomo, że wynosi ona w całości 30-50 gramów: w jednym dniu w każdym razie nie więcej niż 12-20 g. Większość kobiet (o ile nie mają stosunkowo skąpej miesiączki) wykazuje stale skłonność do uznawania ilości straconej krwi za większą, niż odpowiada to rzeczywistości. Tłumaczy się to tym, że już niewielka ilość krwi silnie zabarwia inne płyny, np. wodę do podmywania się, a zwłaszcza mocz, oraz może pozostawiać duże plamy na bie- liźnie, podpaskach, co łatwo prowadzi do błędnych przekonań o utracie „pół litra krwi” itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>