Category Idealna para

Analiza całowania

Przy tych pocałunkach również można osiągnąć różne natężenie bodźców poprzez stopniowanie ich oraz zmianę jakości i intensywności. Odcienie ich mogą się wahać od pocałunków lekko muskających lub łechcących do silnie ssących lub kąsających.

więcej

Pachnidła a odczucia seksualne

Podsumowując to co powiedziano, widzimy, że zmysł węchu nawet u ludów cywilizowanych ma ścisły związek z odczuciami seksualnymi. Ogólnie mówiąc, zarówno zapachy seksualne, jak i silne osobnicze wywierają u osób na pewnym poziomie intelektualnym raczej negatywny wpływ przy pierwszych próbach zbliżenia, a więc wytwarzają łub wzmacniają antypatię seksualną. Jeśli jednak przekroczony zostanie pewien próg tego zbliżenia, mogą działać podniecająco lub też wydatnie wzmagać istniejące już podniecenie seksualne. Jednakże anomalie zapachów, zwłaszcza zdradzające nie- domycie, mogą działać hamująco nawet na daleko zaawansowane podniecenie seksualne.

więcej

Objawy wypadowe

Szczególnie silnie przejawiają się zaburzenia klimakterycz- ne, tzw. objawy wypadowe, gdy czynność jajników (oraz miesiączka) ustanie nagle. Jeśli zaś klimakterium przebiega tak. że miesiączka staje się coraz słabsza i okresy międzymiesiącz kowe stają się coraz dłuższe (co oznacza powolne ustawanie czynności jajników), wówczas objawy wypadowe, zwłaszcza te ze strony psychiki, są słabsze i łatwiejsze do zniesienia. Kobiety, które w okresie klimakierium wykazują równowagę psychiczną, spokój i pogodny nastrój, to te, u których czynność jajników ustępowała powoli.

więcej

Każdy narząd ulega pewnego stopnia zanikowi

W myśl tego, co dzisiaj v iemy. wydaje mi, się, że dla zdrowego mężczyzny pięćdziesicciolatka lub sześćdziesięciolatka najlepsze byłoby zapobieganie – według możliwości – starzeniu się jego gruczołów płciowych. Polega ono (przyjmuję przy tym, że strzegł je zawsze przed chorobą i zakażeniem!) na wykonywaniu regularnych czynności seksualnych, niezbyt wyczerpujących jak na ten wiek. ale i niezbyt rzadkich.

więcej

Krzywa ciążowa

Jestem w stanie przedstawić krzywą temperatury zdrowej, młodej, miesiączkującej co 28 dni kobiety, która w trakcie regularnego sporządzania krzywych mierzyła nadal temperaturę aż do wystąpienia bólów porodowych. Przed ciążą, jak również w późniejszym czasie krzywe wykazywały regularne fa- listę przebiegi. Po „wystąpieniu ciąży nie tynko nie pojawiia się miesiączka, lecz nie doszio również do spadku poziomu krzywej. Temperatura utrzymywała się na tym samym, średnim poziomie aż do końca czwartego miesiąca ciąży (miesiąc ciążowy Jiczy 28 dni, tak jak cykl menstruacyjny): w piątym i szóstym miesiącu zaczęta się powoli i równomiernie obniżać, a od siódmego miesiąca obniżała się szybko. Na początku ósmego miesiąca pojawi) się nowy poziom temperatury odpowiadający średniemu w czasie cyklu menstruacyjnego (a zatem poza okresem ciąży) i utrzymywał się stale przez 12-14 tygodni, aż do rozpoczęcia się bólów porodowych.

więcej

Przebieg temperatury

Falisty ten przebieg został wykazany w zakresie temperatury ciała, czynności serca, ciśnienia krwi, siły mięśniowej, wydzielania moczu, przemiany materii i (jak widzieliśmy uprzednio) w samych narządach plciow’ycli. Wciąż gromadzone są dowody na to, że we wszystkich prawie procesach życiowych kobiety' zachodzą podobne zmiany intensywności.

więcej

Przy porodzie..

W ogólności sprawa przedstawia się tak, że u dziewic oraz u kobiet, które niewiele spólkowaly, obydwa uprzednio wymienione czynniki, razem z błoną dziewiczą lub jej resztkami, wystarczają do całkowitego zamknięcia otworu, tak że można zobaczyć jedynie bardzo maią część przedniej ściany pochwy (na rysunku oznaczoną na czarno, nr 12). U zamężnych przez dłuższy czas kobiet można dojrzeć większą część przedniej ściany pochwy, po porodzie jeszcze większą, a po wielokrotnych porodach część tylnej ściany pochwy leżąca najniżej opuszcza się, co spowodowane zostaje z jednej strony utratą elastyczności pierścienia sromowo-pochwowego {oznaczonego na lab!. I czarnym owalem wokół kropkowanego pola) i włókien mięsnych, a z drugiej strony jest następstwem skłonności ścian pochwy do opadania.

więcej

Obustronność gry podniecającej

Tak właśnie przebiega gra podniecająca, wzmocniona przez ' pocałunki oraz różnorodne dotykanie, a nierzadko poprzez obustronną wymianę podniet. Dalej przebiega ona aż do im- missio penis (wprowadzenie członka do pochwy), wraz z którym osiąga swój cel i – rozpoczyna się spółkowanie.

więcej

Piyn wydzielany przez ściany pochwy

Mimo że pochwa nie posiada żadnych gruczołów, wydziela się w niej pewna ilość płynu, zawierającego kwas mlekowy. Zawartość tego kwasu podlega regularnym wahaniom, związanym z okresowo powtarzającymi się procesami jajeczko- wania i miesiączki, które zostaną omówione później. Mniej więcej w połowie między dwiema miesiączkartii, w okresie odpowiadającym jajeczkowaniu (wydalenie jaja przez jajnik), zawartość kwasu mlekowego w wydzielinie pochwowej jest najmniejsza. Ma to szczególno znaczenie ze względu na fakt, że plemniki męskie zachowują swoją najlepszą i najdłuższą żywotność właśnie w słabvm roztworze kwasu mlekowego, natomiast silniejszy jego roztwór powoduje szybkie ich obumarcie.

więcej

Pochwa w czasie ciąży

W czasie ciąży zdolność resorpcyjna zwiększa się wskutek silniejszego przekrwienia i wilgotności ścian pochwy. Z lego samego powodu ściany te są wtedy nabrzmiałe, miękkie, podatne na rozerwanie oraz mogą silnie krwawić nawet przy nieznacznych uszkodzeniach. Podobne zmiany zachodzą również w zewnętrznych narządach płciowych, przy czym wr następstwie nabrzmienia tkanek wargi większe odsuwają się zwykle od siebie, tak że srom staje się mniej lub więcej widoczny.

więcej

Pochwa cz. II

W przeciwieństwie do powyższych mięśni, które są zależne od woli (a w każdym razie mogą być orl niej zależne'), a składają się z włókien prążkowanych i dlatego nazywają się mięś- W Polsce potrzebne informacje każda kobieta uzyska w poradni K lub w poradniach Towarzystwa Planowania Rodziny (przyp. red.). niami „poprzecznie prążkowanymi” — przy dalszym omawianiu narządów płciowych kobiety spotykamy jeszcze jedną tkanką mięsną, złożoną z włókien „gładkich” i oznaczoną jako „mimowolną”, ponieważ czynność jej nie podlega woli. Mięśnie te kurczą się pod wpływem najróżnorodniejszych bodźców mechanicznych i chemicznych, pośrednich i bezpośrednich – przewodzonych przez tkankę nerwową. Mogą one podlegać wpływom psychicznym, ale wywierającym nań działanie na drodze okrężnej. Natomiast nie podlegają żadnym regularnym wpływom wyższych czynności nerwowych oraz niemożliwe jest spowodowanie ich skurczu za pomocą woli. Nie oznacza to, że funkcje tych mięśni są mniej ważne. Jeśli ktoś tak właśnie chciałby to rozumieć, to myliłby się bardzo. Bowiem właśnie w zakresie wewnętrznych narządów płciowych kobiety rola ich jest najważniejsza. Ściany całego kanału rodnego, a także pochwy, wyposażone są w gładkie włókna mięśniowe, które zresztą zawierają dużą domieszkę włókien elastycznych.

więcej

Ponowna ciąża

Ogólny stan zdrowia kobiety wypuszczonej z kliniki po porodzie również nie może usprawiedliwiać zakazu spółkowania. Pewne jest, że .kobieta taka wymaga oszczędzania, ponieważ wykonała wielkie zadanie – a jeśli karmi, wykonuje je nadal. Należy jej zapewnić jak największe możliwości odzyskania sił. Podjęcie stosunków płciowych nie będzie jednak temu prze- szkadzać. jeśii będą one odbywać się w atmosierze szczególnej delikatności i przy użyciu wymyślnych subtelnych pieszczot, a przy tym stopniowo w’zrastać będzie ich intensywność i częstotliwość. Uważani, że spólkowanie po upływie 2 tygodni połogu jest raczej korzystne dla zdrowej, nienadmier-. nie osłabionej porodem i połogiem kobiety, jeśli odbywa się z zachowaniem pełnej ostrożności (z powodu istnienia delikatnej, wrażliwej tkanki wyścielającej pochwę), bez nadmiernych pobudzeń oraz w normalnym ułożeniu.

więcej

Przedłużanie się stanu podniecenia

Mniej więcej w Len właśnie sposób kształtuje się przebieg stosunku u normalnie pobudliwej kobiety, jeśłi mężczyzna wykazuje pewien rodzaj nadpobudliwości, przejawiającej się w zbyt szybkim wytrysku nasienia (ejaculatio praematural, a wyslępującej dość często u „neurasteników” (specjaliści niech mi wybaczą, że używam jeszcze tego starego pojęcia). Jest to bardzo przykre dla obojga małżonków, którzy – nie ' mogąc wyrównać tego stanu poprzez kompensującą technikę

więcej

Oznaka zwolnionej przemiany materii

Ponieważ wiemy, jak wielki wpływ wywiera czynność jajników na ogólny stan kobiety, jej przemianę materii i psychikę, nie dziwi nas, że ustanie tej czynności daje się we znaki we wszystkich tych dziedzinach. Falistość procesów życiowych ustaje: odtąd procesy te utrzymują się na mniej więcej jednakowym poziomie, znajdującym się poniżej przeciętnej wartości poziomów uprzednich.

więcej