Zjawiska ogólne przy spóikowamu

Na zakończenie naszej synousjologii warto jeszcze wspomnieć o zjawiskach, które podczas aktu seksualnego zachodzą w całym organizmie męskim i żeńskim. Jak widzieliśmy, procesy zachodzące podczas spółkowania w narządach płciowych dzielą się na takie, które dotyczą gruczołów, układu naczyniowego, mięśni i nerwów.

To samo odnosi się do zjawisk ogólnych. Czynność wielu gruczołów w organizmie wyraźnie się zmienia, a zwłaszcza nasila. Wydzielanie śliny !noże się zmniejszyć (i to nawet w sposób przvkro odczuwany), gdy zbyt długo nie- dochodzi do zaspokojenia popędu do odprężenia. Przy zbliżaniu się do orgazmu wydzielanie śliny zwiększa się i czasem wzrasta tak znacznie, że przeobraża się w ślinotok. Zmusza to do częstego połykania śliny. Również wydalanie moczu zwiększa się pod wpływem podniebni o seksualnego: zjawisko to jest nam znane jako następstwo innych rodzajów podniecenia psychicznego. Gru rżały potowe wykazują nasilenie się czynności, i to nie tylko w najwyższym stadium podniecenia ( w którym mogło to być związane z wysiłkiem całego ciała), ale już wcześniej. Pod tym względem istnieją duże różnice indywidualne, jednakże zjawisko to uwidacznia się u większości ludzi, a zwłaszcza u kohiet, na przykład pod pachami lub. często, w dolach podkolanowych. Zwiększone wydzielanie potu z reguły ma miepce przed spółkowaniem, zwłaszcza w czasie gry miłosnej, a czasem nawet jeszcze w fazie preludium. Wzmożona czynność gruczołów skórnych, oprócz znaczenia ogólnego (jako jeden z objawów wzmożonej czynności wydzielniczej w całym organizmie) prawdopodobnie ma też, zadanie szczególne, polegające na spotęgowaniu podniecenia seksualnego partnera poprzez zwiększone wy- dzieianie zapachów (a być może nawet specyficznych odcieni zapachu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>