Dojrzałość płciowa u kobiet

Dojrzałość płciowa u jednych kobiet trwa dłużej, a u innych krócej, przeciętnie ok. 30-35 lat. Kończy się ona u 40% kobiet w wieku 46-50 lat, u ok. 26°/o – między 41 a 45, a u 15°/o – między 51 a 55 rokiem życia, W pozostałych przypadkach miesiączkowanie znika w jeszcze późniejszym wieku, lub – co zdarza się częściej – we wcześniejszym, tzn. przed ukończeniem 40 roku życia. W naszym stuleciu jednak wydłużył się ogólny czas trwania dojrzałości płciowej: kobiety zaczynają miesiączkować w przeciętnie wcześniejszym wieku, natomiast miesiączka zanika w wieku późniejszym.

Oyóinie mówiąc, dojrzałość płciowa kończy się wcześnie, u kobiet, które nie rodziły. Z drugiej jednak strony, poród następujący w stosunkowo późnym wieku, tj. po 40 roku życia, przesuwa koniec dojrzałości płciowej na okres późniejszy niż przeciętny. Zwykle koniec dojrzałości płciowej jest tym wcześniejszy, im później nastąpił początek dojrzewania płciowego. Im później kobieta zacznie miesiączkować, tym wczesnej ustanie miesiączkowanie. Odwrotnie bywa tylko u kobiet w krajach północnych oraz żyjących na obszarze umiarkowanej szerokości geograficznej: wczesne pojawienie się miesiączki oznacza tam ? reguły prawdopodobieństwo szyhszego jej usłania. U kobiet zamieszkujących kraje południowe na- słępuje wcześnie zartwno okres pokwitania, jak i przekwi- tania, .

Wpływy klimatu i rasy są więc bezsporne. Dziedziczność również wywiera tu pewien wpływ: córka upodabnia się do matki zarówno pod tym względem, jak i w innych dziedzinach czynności seksualnych (np. w zakresie płodności, zdolności rodzenia, skłonności do krwawień poporodowych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>