Preludium i gra miłosna

Pod pojęciem ..stosunek płciowy’’ rozumiemy całokształt czynności o charakterze seksualnym, dotyczących Judzi. Należy przy tym wyjaśnić, że wyrazem tym – nawet jeśli używam go bez przymiotnika – określam wyłącznie normalny stosunek płciowy między mężczyzną i kobietą. Fizjologicznym czynnościom seksualnym w małżeństwie doskonałym chciałbym dać okazję – unikając prndcrii, lecz zachowując prawdziwą skromność – wszechstronnego rozwoju we wszystkich możliwych kierunkach. .

Aby uniknąć nieporozumień, należy najprzód określić, co uważać będziemy za normalny stosunek płciowy. Nie jest to łatwe, gdyż podanie definicji we wszystkich dziedzinach napotyka trudności. Sądzę, że sprostam stawianym tu wymaganiom, jeśli za normalny stosunek płciowy będę uważał taki, który odbywa się między dwojgiem dojrzałych ludzi odmiennej płci z wyłączeniem okrucieństwa i bez stosowania pomocniczych środków zwiększających rozkosz, a którego celem bezpośrednim lub pośrednim jest zaspokojenie seksualne: stosunek taki, po przekroczeniu pewnego progu pobudliwości, osiąga swój szczyt w momencie wytrysku nasienia do pochwy i przy prawie równoczesnym przeżyciu orgazmu przez partnerów.

Stosunek płciowy składa się z preludium, gry miłosnej, spółkowania i finału. Swoje najwyższe stadium oraz cel osiąga stosunek w trzeciej fazie, tj, w spółkowaniu.

Spółkowanie (coitus) oznacza, ż.e mamy tu do czynienia ze, ,.spółką” w zakresie czynności i odczuć seksualnych: spółką. Oprócz wyrazu „orgazm” będę używał również „spazm rozkoszy”. w której nie ma ,.dawcy” ani „biorcy”, lecz w której obydwoje partnerzy są równorzędni i równouprawnieni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>