Odczucia seksualne a podniety zewnętrzne – kontynuacja

Można się zastanawiać, czy nie odgrywają lu roli jakieś nie znane czynniki natury czysto fizycznej, powstające w następstwie zaburzeń atmosferycznych, działające np. na czynność mózgu. Warto wspomnieć, że burza działa podniecająco już wtedy, gdy dopiero nadciąga, a więc wtedy gdy lęk przed piorunem i grzmotem nie odgrywa jeszcze dużej roli.

Nie tylko uczucie lęku może wvwo)ać podniecenie: podobny wpływ mają zmartwienia i kłopoty. Oczywiście, odgrywają tu rolę i inne czynniki, np. skłonność do szukania pociechy lub chęć jej udzielenia: chęć dzielenia się cierpieniem, które zbliża ludzi do siebie itp. Są to nieświadome próby odwrócenia myśli od trosk. W związkach zachodzących między troskami a pobudzeniem seksualnym tkwi bez wątpienia coś istotnego, co może u siebie i innych stwierdzić każdy, kto zwraca uwagę na te rzeczy. Wyjaśnienie tych zjawisk z pewnością musi tkwić w tym, że zaburzenia równowagi psychicznej są w stanie wywierać wpływ osłabiający na hamulce psychiczne i w ten sposób stwarzać możliwość silniejszego przejawiania się popędów pierwotnych.

Z drugiej strony wiemy, że wrażenia wywołujące lęk, obawę lub zmartwienie – jeśli tylko uczucia te są odpowiednio silne – mogą stłumić już istniejące podniecenie seksualne lub uniemożliwić jego powstanie nawet wtedy, gdy działają silne miejscowe bodźce podniecające. Tak więc może się zdarzyć, że kobieta skądinąd reagująca seksualnie zupełnie prawidłowo, pod wpływem zahamowań (związanych np. z obawą przed ciążą), może nie odczuwać zadowolenia przy stosunku. Może się też, zdarzyć, że z tych sanwrh powodów może u mężczyzny zaniknąć już istniejąca erekcja członka. Emocje tego rodzaju mają pewne cechy wspólne z innymi wrażeniami psychicznymi i dostatecznie głębokimi myślami, które są zdolne do odwrócenia uwagi od popędu do aktywności seksualnej. Wiadomo bowiem, że zespoły uczuć i myśli mogą wzmagać lub osłabiać pobudliwość seksualną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>