Muzyka jako strawa miłosna

Myślę bardziej o doświadczeniach, które pozwalają stwierdzić, że pewne wydzieliny ukochanej osoby, np. śiina, poprzez ich smak działają podniecająco na partnera. Podniecenie powstałe w ten sposób może być bardzo silne, jednakże zależy ono nie tyle od szczególnych właściwości smakowanej substancji, ile od uwrażliwienia smakującego. Uwrażliwienie lo (dotyczy zresztą wszystkich rodzajów podniet) jest bardzo nierówne nie tylko u różnych osób, ale i u tego samego człowieka w różnych okresach czasu oraz w różnych okolicznościach życiowych. ’

Wydaje mi się, że zmysł słuchu przez wielu autorów jest niedoceniany w odniesieniu do odczuć seksualnych. Bogactwo tonów wzbudza bowiem silne podniety seksualne zarówno u osób, które są wrażliwe na muzykę jak i u tych, które są podatne na odczucia seksualne. Żadna z nich nie pozostanie nieparuszona, dozna głębokich odczuć seksualnych, gdy orkiestra wykonuje drugi akt „Tristana i Isoldy” Wagnera: żadna też . nie pozostanie obojętna seksualnie, gdy usłyszy wykonanie przez pierwszorzędną orkiestrę „Geschichten aus dem Wienerwald” Johanna Straussa.

Szekspir nazwał muzykę „strawą miłosną”, Trafniej nie można już wyrazić jej działania erotyzującego. Jednym z istotnych czynników, czasem nawet najsilniejszym, zdaje się być rytm, któremu przypisuje się zasadnicze znaczenie dla życia seksualnego (podnosi to zwłaszcza szkoła psychoanalityczna).

A!e nie tylko muzyka jest w stanie wywoływać wyżej opisane działanie erolyzujące. Silniej, a nawet o wiele silniej popęd do zbliżenia pobudzony zostaje przez wrażenia słuchowe, które zawierają w sobie pewne Osobiste znamiona – a mianowicie przez głos, Timbre lub intonacja poszczególnych słów – nawet gdy same w sobie nie mają żadnego znaczenia – mogą wywierać nieprawdopodobnie silne pobudzenia miłosne. Specyficzny, osobniczy sposób, w jaki kobieta mówi „ty”, może wystarczyć do wprowadzenia mężczyzny w stan najwyższych uniesień miłosnych lub też wzmagać nie do zniesienia jego tęsknotę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>