Argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży

Jednakże, kto chciałby zaprzeczyć, że spólkowanie w czasie ciąży może mieć, a nierzadko rzeczywiście ma, przykre następstwa, ten popełniłby nie mniejszy błąd, niż lekarz, który nastawiony jest wyłącznie na tę stronę zagadnienia.

Należy więc możliwie jasno zanalizować wszystkie argumenty za i przeciw społkowaniu podczas ciąży. To właśnie 'chcemy zrobić, przy czym już z góry musimy sobie uświadomić, że wiedza nasza w zakresie niektórych interesujących punktów jest bardzo ograniczona, a w zakresie innych równa się prawie zeru. Na podstawie naszycia rozważań chcemy w końcu wiedzieć, czy i kiedy przeważa za lub przeciw, oraz starać się zgłębić, w jaki sposób i w jakich okolicznościach można wyrównać obydwie krańcowości.

Rozpocznijmy od omówienia argumentów przeciwko podjęciu stosunków,płciowych w czasie ciąży oraz rozpatrzmy tego przyczyny. W większej części można je streścić następująco: w związku ze stosunkiem płciowym może dojść do skurczów macicy, których następstwem może być wydalanie jej zawartości: inaczej powiedziawszy', spólkowanie może doprowadzić – odpowiednio do stopnia zaawansowania ciąży – do poronienia, przedwczesnego porodu luli w końcu do większego lub mniejszego przyspieszenia porodu donoszonego piodu. W tym ostatnim przypadku – jak wynika z doświadczenia – dochodzi jednak dość często do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego, które w pośredni sposób (wskutek przedłużenia porodu) jest w stanie wyrządzić szkody matce i dziecku. We wszystkich tych przypadkach istnieje poza tyra niebezpieczeństwo zakażenia połogowego, gdy bakterie chorobotwórcze )ub gnilne zostaną wraz z prąciem wprowadzone do pochwy, gdzie w czasie następującego po spółkowaniu porodu (lub poronienia) znajdują korzystne podłoże dla swego rozwoju oraz najlepszą okazją do przedostania się do góry i do wywołania bardzo przykrych skutków dla kobiety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>