Pozycja i ułożenie podczas spótkowania – kontynuacja

Od przyjęcia odpowiedniej pozycji i ułożenia przy spólko- waniu w znacznym stopniu założy w końcu intensywność doznawanej rozkoszy. Wraz ze zmianą ułożeń ciał zmienia się również w.znacznym stopniu rodzaj podniet oraz intensywność, rodzaj i charakter odczuć spowodowanych przez te podniety. W ten sposób uzyskuje się możliwość wielkich odmian rozkoszy związanej ze spóikowaniem. Ponieważ zaś każda rozkosz tylko wtedy osiągana jest w pełni przez długi czas, gdy towarzyszy jej dostatecznie dużo odmian – zagadnienia, które obecnie omawiamy, także i z tego punktu widzeniu mają olbrzymie znaczenie dla sz.częścia małżeńskiego.

Rozróżnia się dwie zasadnicze pozycje podcz_as spółkowania: pierwsza, to poailju obverse, w której przednie strony mężczyzny i kobiety zwrócone są do siebie, oraz druga, positio averse , w której mężczyzna przednią stroną Stwierdzenia te w żadnym przypadku nie obniżają znaczenia uprzednio opisanych czynników. Bezpośrednie przyjmowanie plemników dzięki własnej czynności macicy podczas orgazmu oraz aktywne poruszanie się i żywotność plemników, umożliwiające im – nawet po dłuższym czasie i przebyciu znacznych odcinków z pochwy dD macicy – dalszą wędrówkę do celu (do jaja przez jajowody), mają zawsze największe znaczenie. Obecnie wspomniane czynniki mogą zwiększać – i ło w znacznym sLopnin – zarówno korzystne, jak i niekorzystne wpływy.

Trzecia pozycja, w której przednia strona mężczyzny przylega do boku kobiety, jest tak mało zgodna z kształtami ciała, że stosowana jest bardzo rzadko – nie dostarcza ona żadnych niezwykłych pod- zwrócony jesl clb grzbietu kobiety. W każdej z tych pozycji możliwe są różne ułożenia (lub położenia), a niektóre z nich mają duże zastosowanie praktyczne.

Niektórzy autorzy uważają drugą pozycją z punktu widzenia historii ewolucji za bardziej naturalną. Ja sądzą, podobnie jak większość innych, że pierwsza pozycja jest bardziej naturalna dla człowieka z jego obecną budową anatomiczną, ponieważ lekkie wygięcia, które są właściwością narządów rozrodczych mężczyzny i kobiety (pochwa do przodu, członek ku tyłowi) odpowiadają sobie wzajemnie. Nie oznacza to jednak, że druga pozycja jest nienaturalna lub mniej wartościowa z punktu widzenia fizjologicznego.

Rozpatrzymy obecnie kolejno różne ułożenia (położenia) wraz z ich zasadniczym fizjologicznym znaczeniem, zanalizujemy je, oraz na podstawie tej analizy ustalimy ich wskazania, fzu. określimy, w jakich przypadkach i dla jakich celów każda z nich się nadaje lub nie nadaje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>