Monthly Archives Wrzesień 2015

Niezaspokajający przebieg spółkowania

Omówiłem obszernie stosunek przerywany (coitus interru- pius), ponieważ jego przebieg i skutki dla kobiety stanowią przykład nie zaspokojonego podniecenia seksualnego. Tym autorom, którzy utrzymują, że istnieje jednak wiele par stosujących spółkowanie przerywane bez szkody, należy odpowiedzieć: Tak może być tylko w tych przypadkach, gdzie nie istnieje ..harmonijne, kwitnące współżycie seksualne”, o którym pisałem już na początku książki, że jest jednym z ,,czterech filarów gmachu małżeńskiego”, a ca!y gmach chwieie się lub dawno już się rozpadł.

więcej

Postawa jeźdźca przy spółkowaniu cz. III

Szczegółowego omówienia wymaga jeszcze komponent psychiczny. Przy tej postawie brak jest możliwości całowania się i obejmowania. Natomiast silnie podniecająco działa obustronny widok ciała, a zwłaszcza dobrze zbudowanego ciała kobiety będącej w pozycji wyprostowanej. Poza tym w postawie tej (czego zwykle brak w inych ułożeniach) dochodzi do spotęgowania bodźców podniecających poprzez możliwość patrzenia sobie w oblicze i oczy, w których odzwierciedla się narastające podniecenie {w postaci zmiennej gry wyrazu twarzy) aż do najwyższego zachwytu.

więcej