Tłumaczenia przysięgłe- egzamin krok po kroku

Tłumaczenia przysięgłe Poznań i Szczecin – wybór specjalizacji

Jeżeli swoją przyszłość zawodową chcemy związać z otwarciem własnej działalności i jeśli chcemy oferować tłumaczenia przysięgłe, to zanim to zrobimy musimy zdobyć stosowne wykształcenie oraz doświadczenie. Wiele osób ma predyspozycje do nauki języków obcych, a jeśli do tego takie osoby wykazują się jeszcze sporą dozą cierpliwości i jeżeli nie boją się monotonii, to tłumaczenia przysięgłe są dla nich bardzo dobrym wyborem. Można śmiało powiedzieć, że zapotrzebowanie na tłumaczenia przysięgłe jest bardzo duże. Sporo osób korzysta z takich usług i jeśli tylko będziemy rzetelnie oraz profesjonalnie wykonywali swoją pracę, to na pewno odniesiemy sukces w tej branży. Jeżeli faktycznie jesteśmy zdecydowani na wykonywanie takich tłumaczeń, to przede wszystkim musimy ukończyć magisterskie studia wyższe. Możemy oczywiście wybrać także jakiś powiązany kierunek studiów podyplomowych i wtedy na przykład możemy specjalizować się w tłumaczeniu dokumentów sądowych i prawniczych. Jeżeli zaś wystarczą nam studia magisterskie, to po ich zakończeniu możemy zapisać się na egzamin państwowy. Musimy jednak wiedzieć, że wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest bardzo odpowiedzialną pracą i dlatego też, każdy tłumacz musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musi to być osoba niekarana. Tłumacz powinien mieć także pełną zdolność do czynności prawnych i dobrze, gdy ma nieposzlakowaną opinię. Poza tym tłumacz przysięgły powinien być obywatelem Polski, albo powinien mieć obywatelstwo państw należących do Unii Europejskiej.

Tłumaczenia przysięgłe-egzamin krok po kroku

Jeżeli wiemy już jakie warunki musimy spełnić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym, to teraz możemy już zabrać się do przygotowania do egzaminu państwowego. Jest on dosyć skomplikowany i wymaga sporej wiedzy, ale jeśli się przyłożymy, to na pewno odniesiemy sukces. Jeżeli chcemy zdawać egzamin, to najpierw musimy wysłać do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo z prośbą o wyznaczenie terminu. I tak na przykład jeżeli zdajemy jakiś popularny język czyli niemiecki, angielski, rosyjski czy też francuski, to daty egzaminów państwowych wyznaczane są kilka razy w roku. Jeśli jednak chcemy specjalizować się w jakimś mniej popularnym języku, to na egzamin przyjdzie nam czekać nawet rok. Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczy nam termin egzaminu i zawiadomi nas o tym na co najmniej 21 dni przed wyznaczoną datą. W tym czasie mamy 7 dni na dokonanie zapłaty za egzamin. A jak wygląda sam egzamin krok po kroku. Wszystkie testy trwają cztery godziny. najpierw kandydaci zdają część pisemną. Mają oni w niej do przetłumaczenia kilka pism z czego jedno koniecznie musi być dokumentem sądowym lub pismem administracyjnym. Takie przełożenia odbywają się w dwie strony czyli na język obcy i odwrotnie na język polski. W części ustnej kandydaci dostają pismo i mają kilka minut na jego przeczytanie. Następnie od razu muszą zająć się jego tłumaczeniem. Drugi etap ustny polega na tłumaczeniu ze słuchu. Jeżeli przez te dwa etapy uda nam się przejść z powodzeniem, to złożymy ślubowanie i otrzymamy pieczęć tłumacza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>