Daily Archives 07/16/2015

Organizm mężczyzny nie wysila się, aby dostarczyć nasienie

O tym, gdzie leży określona w powyższy sposób granica wydolności, nie naruszająca zdrowia oraz możliwość znoszenia przez kobietę bodźców i reagowania na nie bez szkody dla organizmu, decyduje konstytucja kobiety i jej temperament, obecność chorób la zwłaszcza obniżających odporność psychiczną), zmęczenie z innych powodów, a w końcu pewne wpływy zewnętrzne, do omawiania których jeszcze powrócimy.

więcej

Jajnik (ovarium)

Jajnik (ovarium) jest narządem parzystym, podobnie jak jajowody. Ma kształt, owalny, lecz jeden z jego brzegów jest prosty. Długość jajnika wynosi ok. 3-5 cm, szerokość 1,5-3 cm, a grubość 0,5 – 1,5 cm. Jest narządem elastycznym, ma nierówną powierzchnię spowodowaną przez rozwijające się i pękające pęcherzyki jajowe.

więcej

Ułożenie brzuszne przy stosunku seksualnym

Przy równoległym położeniu ciał, pochwa i członek nie mają w tym ułożeniu (tak jak w pozycji pierwszej) takiego samego kierunku. Pochwa przebiega ukośnie od dołu i zewnątrz ku górze i do wewnątrz: członek, licząc od jego nasady, przebiega ukośnie od góry ku dołowi. Różnica tych kierunków jest tak znaczna, że spółkowanie w tym ułożeniu tylko wtedy może przebiegać dobrze, gdyż róż- niea ta zostanie zmniejszona. Jeśli do tego nie dojdzie, to nie tylko niemożliwe jest głębokie wprowadzenie członka do pochwy, lecz łatwo wyślizguje się on z pochwy przy wykonywaniu ruchów frykcyjnych. W praktyce najczęściej udaje się wystarczająco wyrównać tę różnicę wówczas, gdy kobieta unosi lędźwie. Nachylenie miednicy wydatnie się przez to zwiększa, natomiast zmniejsza się. kierunek pochwy ku górze, co powoduje równoczesne przesunięcie do lyłu i ku górze sromu i wejścia do pochwy. Łącznie ze zmienionym położeniem luku łonowego z reguły wystarcza to do zapobiegnięcia nagłemu wypadaniu członka z pochwy: umożliwia też głębsze jego wnikanie. Wypadanie członka zostaje wydatnie utrudnione wtedy, gdy kobieta zwiera uda i ściska je, co zwiększa również bodźce związane z tarciem.

więcej

Fizjologia seksualna człowieka

Gruczoły te (podobnie jak wszelkie pozostałe gruczoły) wytwarzają–substancje chemiczne, które nie są wydalane na zewnątrz, lecz wchłaniane przez przepływającą krew-. Substancje te, nawet w minimalnych ilościach, wywierają nadzwyczaj silny wpływ na cały organizm lub na poszczególne jego części. Substancje wydzielane przez gruczoły płciowe (nawet jeszcze przed ich dojrzałością) mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju całego ciała, narządów płciowych, specyficznych cech płciowych oraz różnorodnych czynności i właściwości. Przy opóźnionym rozwoju gruczołów płciowych lub przy całkowitym ich braku, np. po operacyjnym usunięciu ich w młodości (czego1 następstwem jest niedostateczne oddziaływanie tych wydzielin na rosnący organizm) wytwarza się, zamiast nor- malnego człowieka, typ kastrata. U kastrata stwierdza się duże różnice w rozwoju fizycznym i psychicznym, w przemianie materii – i to tym większe, im wcześniej i pełniej ustał wpływ gruczołów płciowych.

więcej