Daily Archives 08/23/2015

Popudzenie łechtaczki przy spółkowaniu

Piszę ,,w pewnych okolicznościach”, ponieważ od wielu okoliczności zależy, czy ten rodzaj pobudzeń rzeczywiście ma miejsce przy spófkuwaniu. Zależy to od: wielkości łechtaczki, stopnia rozwoju jej wędzidoika, od jej położenia (istnieją dość znaczne różnice indywidualne wynikające z tego. czy łechtaczka leży więcej ku górze i do przodu, na przedniej powierzchni spojenia tonowego, czy też głębiej, prawie pod łukiom łonowym), od kąta nachylenia miednicy, objętości członka, pozycji i ułożenia małżonków, a w końcu od rodzaju ruchów przy spółkowaniu.

więcej

Zapobieganie ciąży

Książka o małżeństwie doskonałym byłaby niepełna bez omówienia zagadnienia kontroli urodzin. Jeśli chce się osiągnąć idealne współżycie małżeńskie, należy wiedzieć, ż.e żadna miłość, ani skłonność, ani technika seksualna nie może równoważyć łęku: dla większości lęk wiąże się ze zbyt częstą i niepożądaną ciążą. Prawie wszyscy zdecydowani są planować przyszłość własną i dzieci – zmienia się jedynie modus operandi, od planowego stosowania środków zapobiegających ciąży aż do całkowitego ich odrzucenia w przekonaniu,, że można utrzymać Wszystkie dzieci urodzone w małżeństwie.

więcej