Daily Archives 07/21/2015

Dotyk czynny

Wrażenia wzrokowe odczuwane w kontakcie z nieosobo- wym światem otaczającym mają o wiele mniejsze znaczenie dla odczuć seksualnych niż wrażenia uzyskiwane przy oglądaniu konkretnych osób. Oczywiście, nic wliczam tli wrażeń przekazywanych pośrednio, poprzez opisy, druk, fotografie, rysunki, malowidja i rzeźby.

więcej

Zewnętrzne narządy płciowe cz. II

Kto chce poznać i zrozumieć fizjologię pewnych narządów, musi mieć uprzednio pewne pojęcie o ich budowie anatomicznej. Sądzę, że moim Czytelnikom nielekarzom najlepiej umożliwię zapoznanie się z la budową za pomocą schematycznych rysunków', przy czym od razu będę zwracał uwagę na czynności różnych narządów oraz znaczenie poszczególnych miejsc dla praktyki życiowej.

więcej

Jajnik (ovarium) – dalszy opis

Pęknięcie pęcherzyka nie oznacza zakończenia wyznaczonego mu zadania. Bowiem w ścianach jego dochodzi do silnego rozrostu komórek, przekształcających pęknięty pęcherzyk w twór gruczołowaty, mający kolor żółty – stąd też jego nazwa „ciałko żółte” fcorpus luteum).

więcej