Monthly Archives Czerwiec 2015

Ewolucja od popędu do zbliżenia aż do uczucia miłości

Oprócz wrażeń psychicznych, podniety doznawane za pośrednictwem narządów zmysłowych także mogą działać seksualnie pobudzająco. Ewolucja od popędu do zbliżenia aż do uczucia miłości dokonuje się przez wybór takiej osoby odmiennej pici, która zdolna jest do wzbudzenia najsilniejszych wrażeni podniet (niektórzy autorzy określają to mianem ,,doboru seksualnego”).'

więcej