Daily Archives 07/10/2017

Doświadczenia w stosowaniu gry miłosnej

Należy zresztą powtórzyć, że przy pocałunku podniecającym odczucie rozkoszy u dostarczyciela uwarunkowane jest podnietami wyłącznie psychicznymi, związanymi z radością dawania oraz własnymi wyobrażeniami rozkoszy (nie przeszkadza to temu, aby podniety te były silne oraz doprowadzały do wystąpienia silnego podniecenia, erekcji itp.) – natomiast podniety odbiorcy, mimo swego składnika psychicznego, są przede wszystkim natury fizycznej.

więcej

Dokonanie małżeństwa a zawarcie małżeństwa

Nie ma, niestety, żadnych co do tego wątpliwości, że taka siła istnieje, przynajmniej u człowieka. Pojawia się zwykle tam, gdzie popęd do zbliżenia traci siłę, i działa tym silniej, im większy był przedtem popęd do zbliżenia. Może ona przerodzić się w wyraźną wrogość i nienawiść. Dla małżeństw jest ona tym niebezpieczniejsza, że – przynajmniej w okresie słabego natężenia – nie jest dostrzegana ani uświadamiana.

więcej