Daily Archives 07/03/2017

Ciałko żółte

Wykrycie wszelkich powyższych współzależności wymagało wiele prac badawczych. Wnioski z tych badań dają się uprościć i streścić następująco: bodźce chemiczne wychodzą- ce z podwzgórza (hypolłiaiamus, część mózgu) zapoczątkowują cały cykl regularnych przemian w organizmie kobiety. Aktywizują one przysadkę mózgową (hypophysis cerebri), gruczoł wewnątrzwydzielniczy znajdujący się w siodełku na podstawie czaszki. Przysadka zaś, w zależności od potrzeby, pobudza lub hamuje wytwarzanie hormonów jajnikowych.

więcej

Bóle poporodowe

Jako wyjaśnienie musimy przyjąć zmiany, jakim pb zapłodnieniu podlega jajnik uraz jego czynności, a także towarzyszące temu przestrojenie w zakresie przemiany materii. (Tor. to, co powiedziano w rozdz. III-3J

więcej