Żydzi odrzucają wszystko co zmierza do zapobiegania ciąży

Zwfaszcza jako echo z wczesnego chrześcijaństwa, które było na: stawione wyłącznie na rychłe nadejście Królestwa Bożego. Jednakże, jak pisze mi prof. Walter z Monachium „co dotyczy tendencji ascetycznych we wczesnym chrześcijaństwie, warto zaznaczyć, że mimo iż istniały one bezspornie, to jednak Kościół nigdy nie ograniczał praw małżonków1’

Żydom, natomiast wyliczanie ich dla innych jest zbyteczne. Wystarczy więc stwierdzić, że przepisy te wprawdzie okresowo siinie ograniczają stosunki płciowe małżonków, jednakże poza tym nie sprzeciwiają się zasadom małżeństwa doskonałego. Pod pewnym względem zmierzają one do tego samego co moje rady: zalecają oszczędzanie świeżo zdefiorowanej kobiety – z lekarskiego punkLu widzenia nawet niepotrzebnie długie ze względu na to, że małe krwawienie powstałe z pęknięcia błony dziewiczej utożsamiają z końcem krwawienia miesiączkowego, po którym obowiązuje 7-dniowy okres wstrzemięźliwości.

Żydzi odrzucają wszystko co zmierza do zapobiegania ciąży: jest to wynikiem sposobu myślenia. Pogląd ten podzielają ortodoksyjni protestanci (reformiści), którzy zresztą chętnie powołują się na Stary Testament i przejmują z niego wiele przykazań. Np. zakaz spółkowania z kobietą miesiączkującą opierają oni na dokładnie tych samych ustępach z Biblii (Księga Mojżesza – i5 : 19, 18 : 19, 20 : 18), na których oparli odnośne prawa Żydzi. Nie wiem czy protestanci posunęli się tak daleko, aby zachowrvwać po miesiączce 7-dniową wstrzemięi- liwość seksualną. Nie ulega jednak wątpliwości, że w niektórych sferach istnieje skłonność cło właśnie takiego, czysto mojżeszowego ujmowania zagadnienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>