Znaczenie preludium dla stosunku płciowego

Najważniejszym instrumentem w preludium stosunku płciowego jest mowa: jej najważniejszym tematem jest miłość. Działanie jej polega na autosugestii oraz na wzajemnej sugestii.

Znaczenie preludium dla stosunku płciowego uwidacznia się najlepiej w postaci wpływu, jaki wywiera na czynność: fizyczne. Pomijam tu jego działanie uogólnione przejawiające się w przyspieszeniu akcji serca itp. Objawy miejscowe wskazują wyraźnie, czym jest preludium: przygotowanie. Bowiem preludium, przeprowadzone według zasad sztuki, wywołuje u mężczyzny i kobiety (a co najmniej u doświadczonej, normalnej kobiety) – w następstwie podniet czysto psychiczne) natury – takie same skutki, a mianowicie destillatio. To

Podkreślenie tego zastrzeżenia uważam za niezwykle istotne. Bez lego ograniczenia flirt nie różniłby się niczym od preludium (wyrafinowanego pod względem psychicznymi, a używanie tego obcojęzycznego wyrazu prowadziłoby jedynte do pomieszania pojęć.

Jest to wydzielanie śluzu przez prze/nac/one do tego gruczoły (p. rozdz. 3 p. 3 I rozdz. 5). Ponieważ lizjnlodzy nie zastąpili tego słowa, ukutego przez teologię moralności i nadal przez nią stosowanego, używam go czasem chętnie] zamiast każdotazowego opisu. Występujące w czasie preludium objawy miejscowe jako wyra2 podniecenia (erekcja i analogiczne zjawiska u kobiety} są rzadsze I in – Małżeństwo doskonale ostatnie oznacza gotowość eto dalszego przebiegu stosunku płciowego oiaz jest niezbędnym do tego warunkiem (a przynajmniej do harmonijnie przebiegającego spółkowania).

Istnieją pocałunki, z którymi popęd seksualny nie ma nic wspólnego

Gra miłosna całkowicie wywodzi sir: z popędu do zaspokojenia seksualnego. U ludów, u których będziemy ją rozpatrywać, rozpoczyna się ona prawie bez wyjątku od pocałunku – rozumianego jako pocałunek miłosny.

Istnieją pocałunki, z którymi popęd seksualny nie ma nic wspólnego. Głupotą byioby przyjęcie, że każdy pocałunek ma tio seksualne, ponieważ bez wątpienia istnieją pocałunki, które są zwykłym aktem konwencjonalnym, oraz takie, u podłoża których lezą uczucia nieseksualne. Ta ostatnia kategoria ' jost jednak o wiele mniejsza niż ludzie naiwni wierzą, chcą wierzyć lub udają, że wierzą – bowiem uczucia seksualne odgrywają w życiu o wiele większą rolę, niż się powszechnie sądzi, a w każdym razie odważa o tym mówić,

W każdym razie „pocałunek z szacunku” jest o wiele mniej niewinny” (tym słowem chce się wyrazie jego aseksuainość), niż się powszechnie sądzi – ze względu na wygodę moralną lub z innych względów. istnieją pocałunki, którym nikt nie odmawia charakteru seksualnego, jednakże w następstwie nieśmiałości, z jaką są dawane luh odbierane, zalicza się je raczej do przejawów preludium miłosnego niż do gry miłosnej. Do nich zaliczane muszą być np. pocałunki, które wymieniane są w pewnych grach tow arzyskich oraz w nieśmiały sposób (częściowo z ciekawości) przez dorastającą młodzież.

Wszystkim tym rodzajom pocałunków brak jest jednej cechy: nie są to wzajemne pocałunki w usta. Ta cecha jest bowiem charakterystyczna dla pocałunku miłosnego. piż destitlalio. Zwykle pojawiają się później w czasie preludium niż destillatio. W przeciwieństwie do tego w grze miłosnej nie poprzedzonej wystarczającym preludium, nabrzmienie narządów płciowych najczęściej wyprzedza wydzielanie śluzu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>