Zmiany w nasileniu i rodzaju różnych procesów życiowych

Falisty przebieg procesów życiowych dojrzalej kobiety oraz miesiączka (która jest jednym z objawów i następstwem regularnych wzrostów i spadków) są w pełni uzależnione do czynności jajników.

Poświęciłem wiele wysiłku i miejsca na omówienie powyższych zjawisk, ponieważ mają one ogromne znaczenie dia codziennego życia kobiety, a tym samym i dla otaczających ją osób – przede wszystkim zaś dla męża.

Zmiany w nasileniu i rodzaju różnych procesów życiowych nie przebiegają w ten sposób, aby nie były odczuwalne przez kobietę. Przeciwnie – wpiywają bardzo silnie na jej samopoczucie fizyczne i psychiczne, oraz na jej odporność. Okresy podniesionego nastroju, pełne siły i dążenia do czynu, przeplatają się z takimi, w których uwydatnione są ich braki-

Okresy pierwsze pojawiają się w czasie wzrostu i utrzymywania się na w’ysokim poziomie fali, natomiast drugie towarzyszą przeważnie jej opadania, zwłaszcza w czasie dwóch dni poprzedzających menstruację. Oprócz tego pojawiają się oi e nierzadko w dniach, w których spadek fali jest szczególnie duży.

Jeśli chodzi o objawy fizyczne, to w zakresie tym występuje obniżenie się ogólnej sprawności organizmu, łatwiejsze męczenie się oraz ogólne złe samopoczucie. W zakresie psychiki u niektórych kobiet pojawia się w tym czasie depresja. Wiele z tych, które zwykle są w pełni zdrowe i rześkie, staje się przygnębionymi i osowiałymi, inne zaś są drażliwe i pobudliwe. Pobudliwość, nadwrażliwość, kapryśność, zły humor, szybkie zmiany nastroju, skłonność do kłótni i niezgod- ność – LO objawy, któro pojawtają sio w powyższym czasie ii niektórych kobiet, zwykle ich nie wykazujących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>