Zjawiska ogólne przy spóikowamu cz. II

Uczucie zmęczenia i osłabienia nie jest zbyt dokuczliwe: przejawia się zwykle jedynie w pewnej potrzebie snu. Tylko w przypadkach, w których doszło do nadużyć – wskińek zbyt często powtarzanych aktów juh w następstwie istniejącego już przedfem zmęczenia – może się pojawić prawdziwe uczucie osłabienia, a nawet stan wyczerpania. Do lego ostatniego stanu przyczynia się także wysiłek fizyczny, na jaki musi się zdobyć aktywny partner, aby w ogóle osiągnąć .orgazm. 1

Zrozumiale jest, że w takie ti okolicznościach stosunek płciowy oddziaływa szkodliwie na danego osobnika. Jednakże zdarza się to stosunkowo rzadko: najczęściej wtedy, gdy współdziała ze sobą kilka na raz czvnników niekorzystnych, np. gdy od organizmu osłabionego wskutek choroby wymaga się nadzwyczajnej wyciotnosci seksudinej, żlwykie jednak niezbyl Sorsowne zaspokojenie potrzeb seksualnych me zaszkodzi nawet choremu organizmowi. '

W normalnych warunkach spóikowanie oddziaływa z reguły korzystnie na samopoczucie psychiczne i fizyczne obojga partnerów, szczególnie dobrze wtedy, gdy zaspokoi się następującą po nim potrzebę snu, chociaż przez krótką drzemkę, która nie musi być prawdziwym snem. Pojawia się wówczas uczucie zaspokojenia, równowagi, pewności siebie, zdro- v. ni. si)y psychicznej i fizycznej – i to w stopniu rzadko spotykanym w innych okolicznościach.

Jeśli małżonkowie naprawdę się kochają, wówczas okres sookoju następujący tuż po spólkowoniu napełnia ich uczuciem pełnego szczęścia – najwyższego, jakie człowiek w ogó- ’e u-st w stanie osiągnąć. Jeszcze silniej niż ekstaza przezywana w chwili jednoczesnego orgazmu wiąże kochających się małżonków szczęśliwa hezlroska. powstająca z pełnego zaspokojenia ich najgorętszych pragnień. Gdy leżą oni obok sleb:e objęci ramionami, zaspokajając w ten sposób naturalną potrzebę wypoczynku, w marzeniach na jawie powtórnie przezywają niedawną rozkosz i czują, ze ich dusze przenika !4 się jeszcze, mimo że zespolenie ciał już się skończyło.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>