Zjawiska ogólne przy spóikowamu – ciąg dalszy

W zakresie układu krążenia spotykamy się z rozszerzeniem lub zwężeniem drobnych naczyń krwionośnych w całym ustroju. Bladość twarzy występuje naprzemiennie z jej zaczerwienieniem. Na białkówce oczu widać wyraźne czerwone żyłki. Ciśnienie krwi jest podwyższone. Serce bije szybciej i mocniej. Objawy te nasilają się wraz ze wzrostem podniecenia i napięcia, a osiągają maksimum bezpośrednio przed orgazmem. Utrzymują się na tym poziomie w czasie początku orgazmu i przemijają wraz z ustępowaniem podniecenia (krzywa ich przebiega więc prawie równoległe z normalną krzywą spólkowania). Intensywność zmian krążeniowych nasila się odpowiednia do swoistego oddechu. Gdy krzywa podniecenia zbliża się do szczytu, oddech staje się płytki, szybki i coraz bardziej przerywany.

Podwyższa się ciśnienie krwi, co nie jest korzystne, szczególnie dla starszych ludzi z kruchymi naczyniami krwionośnymi. Układ mięśniowy również bierze w całości udział w czynnościach związanych ze spółkowaniem. Pojawiają się skoordynowane, częściowo jeszcze dowolne, lecz częściowo Już automatyczne, a nawet odruchowe skurcze mięśni, które leżą u podłoża ruchów związanych ze spóikowaniem. Oprócz nich pojawia się ogólna skłonność do połowicznie lub całkowicie mimowolnych wysiłków mięśniowych, które w końcu przed orgazmem i w czasie jego trwania mogą mieć charakter drgawek: w pewnym stopniu mają one stale ten charakter. Wyraźnym tego przykładem są ruchy skurczowe mięśni ocznych i powiek, które są tak typowe dla okresu bezpośrednio poprzedzającego orgazm oraz dla orgazmu, że jasno uwidaczniają stan najwyższego napięcia seksualnego partnera. Skurcze łydek mogą się pojawić (u osób predysponowanych do teąoj jako jeden z objawów ogólnego spazmu mięśniowego i spowodować nieprzyjemne zaburzenia. Wydawanie nieartykułowanych dźwięków i krótk:ch okrzyków także należy (a przynajmniej częściowo) do lej kategorii objawów ogólnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>