Zewnętrzne narządy płciowe

Czytelnik, który przeczyta) uważnie powyższe tytuły, zdaje sobie sprawą z tego, że zamiast pełnej rozprawy o fizjologii seksualnej kobiety znajdzie tu wydatne ograniczenie omawianego tematu,

W istocie – w ramach niniejszej książki zajmujemy się je- – dynie kobietą dorósią, a więc odpadają rozważania na temat ciała niedojrzałego oraz okresu dojrzewania. Nie zajmiemy się również ciążą ani połogiem – będziemy o nich mówić jedynie wtedy, gdy będą się wiązać z omawianymi tematami.

Nadzwyczaj dokładne przedstawienie w tej książce fizjologii seksualnej kobiety dojrzalej nie miałoby żadnego sensu, gdyż wymagałoby zbyt wiele miejsca Dla laika nie. zawsze byłoby interesujące, a dla lekarza jest zbyteczne.

Ograniczę się więc do tego, aby dostarczyć moim Czytelnikom wglądu w te dziedziny nauki o normalnym, specyficznym dla kobiety życiu seksualnym, które są konieczne do zrozumienia fizjologii i techniki pożycia małżeńskiego. W tym bowiem względzie mam więcej do powiedzenia niż można znaleźć w podręcznikach fizjologii i ginekologii.

Chciałbym podkreślić, żs Lak jak we wszystkich dziedzinach nauki, tak i tutaj istnieją pewne sprawy sporne oraz pytania, na które nie można udzielić odpowiedzi. Wdawanie się w kontrowersje mogłoby tylko doprowadzić do niepotrzebnego zaciemnienia przedstawianego materiału. Postaram się więc opisać te zagadnienia w taki sposób, aby były zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy oraz tak, :ak widzę je na podstawie własnych badań i doświadczeń. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ze wiele naszych poglądów w miarę upływu czasu ulegnie mniejszym iub większym zmianom. Nie wierzę jednak w to, aby wskutek tego miały poważnie ucierpieć prakłyczne wyniki moich obecnych rozważań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>