Zbyt słabe wydzielanie śluzu

„Prceterea censeo, vulvn/n Sacratissimae Majestat is ante coitum diutius esse litiUanchim”. („Poza tym jestem zdania, że narządy płciowe Jej Najjaśniejszego Majestatu” – chodzi tu oczywiście o łechtaczkę – „powinny być przez dłuższy czas łechtane przed spótkowaniem1′). Tak brzmi zakończenie i istota rady, jakiej udzielił cesarzowej Marii Teresie jej słynny nadworny lekarz, Holender, van Swieten, gdy zapytała o przyczynę sw’ej początkowej niepłodności. Skutek, jaki odniosła jego rada jest powszechnie znany {lb dzieci!). Nie będę tu poruszał związków między oziębłością u kobiet, dyspareunią (bolesne stosunki) i niepłodnością, mimo że są one bardzo interesujące i ważne. Chciałbym jedynie podkreślić, że można by uniknąć wielu nieszczęść małżeńskich wynikających z pozornej oziębłości pici owej kobiety, gdyby lekarze przestali się krępować fałszywym wstydem i żle pojętą rezerwą oraz zaczęli wnikać w szczegóły techniczne pożycia seksualnego w małżeństwie. Dobrze byłoby też, gdyby nie obawiali się pruderii i udzielali pacjentce (a przypadki takie nie są rzadkie) rady, której odważy! się udzielić ich mądry i światły kolega „przesyconej” obyczajnością cesarzowej (patrz prawa ustanowione przez jej komisję obyczajową!).

Później dowiodę jeszcze, że lekarze ci byliby zgodni nie tylko ze swym sławnym wiedeńskim klinicystą, ale również z miarodajnymi chrześcijańskimi teologami moralistami.

Zbyt słabe wydzielanie śluzu (będące u kobiety następstwem niedostatecznej reakcji gruczołów śluzowych przedsionka na uprzednie bodźce seksualne psychicznej lub fizycznej natury) może w znacznym stopniu upośledzać przebieg gry podniecającej. Bowiem pocieranie sromu, łechtaczki i wejścia do pochwy, mające miejsce w czasie gry podniecającej lLib przy spólkowaniu, powoduje – przy niedostatecznej śliskości tych narządów – ból zamiast rozkoszy, oraz podrażnienie zapalne tkanek, które wskutek dalszego pocierania wzrasta do tego stopnia, że w końcu uniemożliwia jakiekolwiek czynności seksualne, gdyż wywołują one wówczas zbyt dużą bolesność . W tym stanie, tzn. natychmiast p-i stwierdzeniu niedostatku wydzielania śluzu, należy uzupełnić go jakąkolwiek substancją zapewniającą wystarczającą ślis'- kość, a nie powodującą podrażnienia tkanek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>