Zapachach powodujących wstręt seksualny – kontynuacja

Ludzie również mają zdolność do właściwego sobie odczuwania zapachów wytwarzanych przez ciało innego człowieka. Wprawdzie Europejczycy mają tę zdolność słabiej wykształconą niż ludzie wschodu i południowcy, jednakże t dla nich zapach skóry i włosów ukochanej osoby staje się źródłem rozkoszy. Czy kochający nie próbuje za każdym razem na nowo wchłonąć oszamiającego zapachu oddechu ukochanej?

„Czym jest pocałunek”? zapytuje człowiek doświadczony w miłości . „Czy nie jest on gorącym pragnieniem wchłonięcia części istoty ukochanej?”. Wspomniane wyżej zapachy, ponieważ są bardzo słabe 1 dełikatne, nabierają wartości dopiero wówczas, gdy istnieje już dość znaczne zbliżenie. Zapach potu, który odczuwany jest już przy pierwszej próbie zbHżenia, może mieć ogromne znaczenie dla powodzenia tej próby. Także i on ma charakterystyczne właściwości, przy tym jest on o wiele silniejsz.y niż zapachy uprzednio wymienione. Ponieważ wytwarzany jest głównie w dołach pachowych i łatwo roznosi się przy wykonywaniu ruchów przez kobietę odzianą w łekką sukienkę lub też przv zbliżeniu się ciał w tańcu, nietrudno jest zrozumieć, jak wielką może odgrywać rolę. Tym bardziej, że chodzi tu właśnie o wrażenie, które może spowodować pojawienie się antypatii seksualnej.

U wielu kobiet i dziewcząt zapach dołów pachowych z pewnością nie działa prżyciągająco. Skutki tego są tym gorsze, że kobiety nie zdają sobie z tego sprawy. Nie dociera to do ich świadomości. Firmy reklamujące środki odwaniające w naszych czasopismach zbijają duży kapitał opierając się na tym właśnie fakcie. W stosunkowo rzadkich przypadkach zdarza się, że zapach potu ma właściwości przyciągające. Znacznie częściej początkowo wywiera działanie lekko odpychające lub obojętne, natomiast uzyskuje działanie silnie przyciągające wówczas, gdy popęd do zbliżenia został już zaktywizowany przy pomocy innych środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>