Zapach nasienia pochodzącego od ukochanego mężczyzny

Inny przykład – który, w przeciwieństwie do powyższych dotyczy zapachu specyficznie seksualnego – związany jest tylko z kobietami i tylko w określonym czasie. Mam na myśli zapach występujący w czasie miesiączki. Jest on związany z comiesięcznymi wydalinami z dróg rodnych i ma charakterystyczne właściwości. Wydaliny te są wprawdzie .wspólne dla wszystkich kobiet, ale mają wiele odcieni, różnic w intensywności i indywidualnych odmian, które wyciskają na nich piętno związane z daną osobą. Zapachy te należy jednak ostro odgraniczyć od pobocznych, które powstają w wyniku braku należytej higieny i czystości, i które działają niezwykle odpychająco. Zrozumiałe jest, że wszelkie powyższe zapachy przy- twarzające 'się skojarzenia, które mogę zupełnie wygaszać pierwsze wrażenia. Dlatego też właśnie zapach własnego nasienia u większości mężczyzn nie budzi żadnych negatywnych odczuć, natomiast zapach obcego budzi zdecydowaną odrazę.

Zapach nasienia pochodzącego od ukochanego mężczyzny dostarcza kobiecie rozkoszy i budzi nowe podniety, natomiast zapach nasienia niekochanego wywołuje obrzydzenie. Znaczna część nasienia złożonego w pochwie zwykłe wypływa na zewnątrz. Reszta, pozostająca w pochwie, w ciągu krótkiego czasu traci swój pierwotny, typowiy zapach. Natomiast powstająca w pochwie mieszanina ziożona z nasienia i wydzielin żeńskich ma własny, słabszy zapach, który z „łatwością może stwierdzić każdy: obserwator zas typu olfakto- ryczńego może go wyczuć nawet poprzez bieliznę lub ubranie. Zapach ten wywiera działanie podniecające na osoby obojga płci, pod warunkiem, że skojarzenia związano z nim nakładają się na pierwotne wrażenia związane z pochodzeniem obu składników – i wygaszają je.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>