Wzmożona wrażliwość na dotyk

Wzmożona jest wrażliwość narządów zmysłowych na bodź- cc, Oko jest bardziej niż zwykle wrażliwe na światło: wskutek rozszerzenia zionie przy zbli/aniu się orgazmu wrażliwość na światło potęguje się a/, do swiatłowstrętu: powoduje to. łącznie ze wspomnianymi już skurczami mięśni ocznych, charakterystyczne dla orgazmu zachowanie się oczu.

Zmysł węchu jest zaostrzony, iMiędzy pewnymi okolicami błony śluzowej nosa a narządami płciowymi, zwłaszcza u kobiety, istnieją pewne swoiste związki odruchowe. Dlatego tez w czasie stosunku płciowego mogą pojawić się specyficzne objawy ze strony nosa: najczęściej są to napady kichania oraz nadwrażliwość na zapachy. Także i słuch jest zaostrzony.

Największe znaczenie ma jednak wzmożona wrażliwość na dotyk, która przejawia się zwykle juz w czasie przygotowań wstępnych do aktu seksualnego oraz dalej zwiększa się w miarę wzrostu krzywej podniecenia podczas spółkowania. .

Oczywiście, La wzrastająca wrażliwość przejawiająca się czasem w nadmiernej łaskotłiwości wraz z towarzyszącymi jej reakcjami, wywiera na ogól korzystny wpływ na apercepcję różnych bodźców, a przez to i na dalszy przebieg podniecenia seksualnego. Przyczynia się ono zwłaszcza do wzmożenia wrażliwości narządów płciowych na działające na nie bodźce, a orzez to i do osiągnięcia szczytowania.

W pozornej sprzeczności ze wzmożoną wrażliwością narządów zmysłów pozostaje fakt, że osoba znajdująca się w stanie silnego podniecenia seksualnego z reguły nie odpowiada na bodźce, które wywołują u niej jak najsilniejsze reakcje. Całkowicie pochłonięta aktem seksualnym może doznawać silnych bodźców, nawet takich jak ból – jednak nie spostrzega ich,’Jeśli nawet nadwrażliwość jej zmysłów wzmaga siłę tych bodźców – nie docierają one do jej świadomości, gdyż wyłącza wszystko, co przeciwstawia się popędowi do zaspokojenia. Bowiem cechą charakterystyczną maksymalnego podniecenia seksualnego jest toP> ż,e podporządkowują mu się nawet najwyższe czynniki mózgowe (psychiczne), tak że popędy psychiczne możsamiają się całkowicie z fizycznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>