Wzmożenie libido

W przedmiesiączkowym nasileniu libido u kobiety należy się więc dopatrywać objawu częściowego ogólnie wzmożonej intensywności procesów rozgrywających się w jej ciele, a wynikających ze stymulacji przez wydzieliny ciałka żółtego, które akurat wtedy znajduje s’ę w fazie największego rozkwitu.

Można by wyciągnąć z tego wniosek, że w odpowiedni sposób dokonane wszczepienie ciałka żółtego mogłoby zwiększyć (zbyt małą) wydolność seksualną kobiety. Próby takie rzeczy- Aktywność ciałka żćłtego i jajników nie jest oczywiście autonomiczna: jest ona zależna od przedniego piata przysadki mózgowej oraz od podwzgórza. wiście- były robione, lecz osiągnięte wyniki nie są jednoznaczne,

Zresztą, wzmożenie libido w tych dniach może być spowodowane jeszcze innym, czysto miejscowym czynnikiem, jakim jest przedmiesiączkowe przekrwienie narządów płciowych. Drugie wzniesienie krzywej nakreślonej przez panią Stopes rozpoczyna się dokładnie po dniu owulacji (jajeczkowaniaj. Przypada więc ono na okres nasilania się wszystkich objawów, opisanych w rozdziale 1II-3, które są następstwem tworzenia się ciałka żółtego. Różnica polega na tym, że zwiększenie się libido (jak przedstawia to p. Stopes) przemija po trzech do czterech dni, podczas gdy krzywa temperatury itd. dalej się wznosi – zawsze zgodnie z postępującym rozwojem ciałka żóitego.

Rozpatrując rzecz z punktu widzenia celowości, musi się przyjąć, że następujące po jajcczkowaniu wzmożenie aktywności seksualnej jest szczególnie zgodne z zamiarami natury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>