Wytwarzanie wydzielin stanowiących dodatek do spermy

Interesujący jest fakt, że u zwierząt z dobrze rozwiniętymi banami nasieniowodów (wół, boran, kun), podobnie jak u człowieka, kółkowanie trwa krótko, natomiast u zwierząt nie posiadających mlek (pies, kot), u których nasienie przechodzi przez nasieniowody «ipiero w czasie aktu płciowego, trwa ono dość dtugo. jakiegoś płynu do nasieniowodu powoduje przedostawanie się go nie tylko do bańki, ale i do pęcherzyka, zanim pojawi się on w przewodach uchodzących do cewki moczowej. Badania te poczyniono na zmarłych, więc nie wiadomo, czy wyniki ich można bez zastrzeżeń zastosować również w odniesieniu do żywych ludzi.

Najprawdopodobniejsze wydaje się to, że właściwymi zbiornikami wydzieliny doprowadzanej przez nasieniowody są bańki nasieniowodów. Jednakże przy silnym ich wypełnieniu część zawartości może przedostawać się do pęcherzyków nasiennych. przez co stają się pomocniczymi zbiornikami cieczy nasienrej.

Najgłówniejszym zadaniem pęcherzyków nasiennych jest jednak wytwarzanie wydzielin stanowiących dodatek do spermy. Jest to wydzielina ciągiiwa. żółtawa i iepka. która . w świeżym nasieniu uwidacznia się w postaci małych ziaren, podobnych do żabich jaj (bez jąder). Nadaje ona spermie jej początkową ciągiiwość. Ziare-ka te szybko się rozpuszczają, wskutek czego nasienie staje sio później bardziej płynne.

Wspomnieliśmy już o korzvs:nym wpływie wydzieliny pęcherzyków nasiennych no aktywność p’etnników. Poza tym jednak korzystny wpływ polega na zwiększeniu masy nasienia, co sprzyja luźniejszemu rozmieszczeniu plemników. Nie wiemy natomiast, czy osobliwa konsystencja tej wydzieliny ma dla plemników jakieś szczególne znaczenie, .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>