Wpływ stosunku płciowego na kobietę

Obawa przed ciążą upośledza przebieg seksualnych procesów psychicznych często do lego stopnia, że hamuje, a nawet całkowicie uniemożliwia reakcję cielesną. Obawa ta doprowadziła już do rozbicia niejednego małżeństwa.

Z poważnych powodów, a także dlatego, że brak ciąży również może zupełnie zniszczyć szczęście małżeńskie – na wstępie tej książki uzupełniłem postulat „harmonijnego, kwitnącego współżycia seksualnego” warunkiem „zgodnego z życze- niern obojga małżonków rozważania kwestii potomstwa”: pierwsze bez drugiego jest zupełnie niemożliwe.

Wracając do rozważania wpływu stosunku płciowego jako takiego na kobietą, przypominamy sobie, że regularne {tzn. nie ograniczone tylko do kilku razy) normalne czynności seksualne wpływają korzystnie pod wzgiędem anatomicznym i fizjologicznym na narządy płciowe (np. gdy chodzi o regulacją uprzednio nieregularnej miesiączki, ustąpienie jej bo- lesności). Podobny wpływ wywiera ona i na pozostałe narządy organizmu. Wpływ ten przejawia sią w zmianach kształtu ciała, a zwłaszcza piersi (w sensie przemiany kształtów mniej lub bardziej dziewczęcych w dojrzalsze). Są one tak wyraźne, że wystarczy spojrzeć po paru latach na kobietą, którą sią znało jako panną, aby rozpoznać, że w miądzyczasie wyszła za mąż.

Trudno jest rozstrzygnąć, które z różnorodnych czynników związanych z czynnościami płciowymi odpowiedzialne są za wywołanie tych zmian. Regularnie powtarzany orgazm oraz związany z nim zwiększony dopływ krwi, nie jest jedyną przyczyną. Dziewczęta uprawiające nałogowo masturbacją często osiągają pewne powiększenie narządów płciowych, lecz bez silniejszego rozwoju całego ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>